Licznik

131886 gości było na naszej stronie.

-532 dni do końca roku szkolnego

Konkurs "ODBLASK - Świeć przykładem”

Przystąpiliśmy do konkursu dla uczniów placówek oświatowych dotyczący noszenia odblasków przez uczniów, opiekunów i pracowników, którzy idą do lub ze szkoły "ODBLASK - Świeć przykładem”. Konkurs trwa od 1.10.2018 r. do 30.11.2018 r.

1. Naszym zadaniem jest noszenie elementów odblaskowych bez względu na porę dnia i warunki atmosferyczne w sposób łatwo dostrzegalny dla innych uczestników ruchu, a przez to inspirowanie innych do noszenia elementów poprawiających ich widoczność.
2. Jury konkursu będzie oceniało jaki procent osób spośród osób przybywających (lub wychodzących) do (z) placówki zgłoszonej do konkursu nosi w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego elementy odblaskowe.
W przypadku uzyskania jednakowego wyniku przez więcej niż jedną szkołę do ustalenia ostatecznej klasyfikacji bierze się pod uwagę liczbę uczniów noszących odblaski w widocznym miejscu. Jeśli nadal nie uda się wyłonić zwycięzcy, decyduje losowanie wśród szkół, które uzyskały jednakowy najwyższy wynik.
3. Każda zgłoszona placówka będzie oceniana tylko raz, np. przed rozpoczęciem lub po zakończeniu lekcji. Czas w jakim liczona będzie ilość osób noszących odblaski wynosi 30 minut. Zgłoszona szkoła nie będzie powiadamiana przez organizatorów o planowanym terminie oceny, ani o wynikach przed rozstrzygnięciem konkursu.

http://www.lodzka.policja.gov.pl/el1/konkurs/aktualne/29300,ODBLASK-Swiec-przykladem-edycja-2018.html