Licznik

131887 gości było na naszej stronie.

-532 dni do końca roku szkolnego

SP 64 laureatem konkursu "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018"

Szkoła Podstawowa nr 64 im. Hansa Christiana Andersena w Łodzi została laureatem konkursu "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018".

W naszej placówce projekt był realizowany pod hasłem "Powietrza nie zanieczyszczamy, o płuca dbamy". Realizacja projektu trwa do 30 czerwca 2018 roku. Łącznie koszty zadania: 25.000,00 zł. Dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi: 21.250,00 zł. Wkład własny szkoły: 3.750,00 zł

W ramach projektu podjęte były następujące działania:
- zakup pomocy dydaktycznych do wszystkich sal lekcyjnych,
- zorganizowanie warsztatów ekologicznych, konkursów, wycieczek dla uczniów naszej szkoły,
- badanie wydolności płuc "O swoje płuca dbamy",
- happening - "Dzień czystego powietrza".

www.zainwestujwekologie.pl

Eko