Licznik

132544 gości było na naszej stronie.

-540 dni do końca roku szkolnego

Klasa dwujęzyczna

Mamy przyjemność poinformować Was, że jesteśmy jedną z jedenastu szkół w Łodzi, która po raz kolejny ogłasza nabór do klasy siódmej - dwujęzycznej. Oprócz zwiększonej liczby godzin języka angielskiego, będą również prowadzone dwa przedmioty w tym języku – matematyka i historia. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do oddziału dwujęzycznego klasy VII na rok szkolny 2018/2019 jest następujący:
1. Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone na podstawie deklaracji rodzica (prawnego opiekuna) kandydata. Taką deklarację można składać do sekretariatu do dnia 8 maja 2018 r. (wtorek).
2. 29 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 15.00 w naszej szkole kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych badającego znajomość słownictwa, struktur gramatycznych oraz wybranych umiejętności językowych.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Dwujęzyczność