Licznik

131887 gości było na naszej stronie.

-532 dni do końca roku szkolnego

Półkolonie zimowe

W okresie ferii zimowych Miasto Łódź w 48 szkołach lub placówkach oświatowych będzie realizować zajęcia zamknięte w formie półkolonii. Zajęcia odbywać się będą w godzinach 8-16. Organizatorzy wypoczynku - Szkoły pobierają opłatę za pobyt dziecka w wysokości 10 zł za jeden dzień pobytu, która przeznaczana jest na zapewnienie uczestnikom wyżywienia. Rekrutacja rozpocznie się 11 grudnia 2017 roki i prowadzona będzie indywidualne przez każdą placówkę.

Wykaz Organizatorów Wypoczynku w formie półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych od 29 do 11 lutego 2018 roku