Licznik

98255 gości było na naszej stronie.

-148 dni do końca roku szkolnego

Ubezpieczenie uczniów

Drodzy Rodzice!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 64 im. H. Ch. Andersena pragnie poinformować, że od dnia 1. września roku szkolnego 2017/2018 rodzic ucznia (prawny opiekun) jest zobowiązany ubezpieczyć swoje dziecko indywidualnie.

Rada Rodziców dokonała wyboru Firmy ubezpieczającej uczniów naszej szkoły, tj.
Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA
Wioletta Skowrońska - Kondera

Rodzic samodzielnie, bez udziału szkoły podpisuje umowę i uzgadnia warunki ubezpieczenia z w/w firmą.

Z poważaniem,
Anna Jagielska