Licznik

80223 gości było na naszej stronie.

26 dni do końca roku szkolnego

Ubezpieczenie uczniów

Drodzy Rodzice!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 64 im. H. Ch. Andersena pragnie poinformować, że od dnia 1. września roku szkolnego 2017/2018 rodzic ucznia (prawny opiekun) jest zobowiązany ubezpieczyć swoje dziecko indywidualnie.

Rada Rodziców dokonała wyboru Firmy ubezpieczającej uczniów naszej szkoły, tj.
Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA
Wioletta Skowrońska - Kondera

Rodzic samodzielnie, bez udziału szkoły podpisuje umowę i uzgadnia warunki ubezpieczenia z w/w firmą.

Z poważaniem,
Anna Jagielska