Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Konopnickiej w Łęczycy

Wyróżnienie Dziennika Łódzkiego

Z wielką radością przyjęliśmy wyróżnienie jakie wystosowała do nas redakcja Dziennika Łódzkiego oraz Expressu Ilustrowanego. Cieszymy się, że nasza szkoła ma takie uznanie i jesteśmy bardzo dumni.