Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Konopnickiej w Łęczycy

Zajęcia pozalekcyjne

W szkole odbywają się następujące zajęcia pozalekcyjne:

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Zajęcia dla dyslektyków

Zajęcia z pedagogiem

Zajęcia artystyczne

Koło matematyczne