Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Konopnickiej w Łęczycy

Projekt ekologiczny Łęczyca - zielona wyspa

Z końcem roku szkolnego 2017/2018 zakończył się nasz udział w projekcie edukacyjnym „Łęczyca – zielona wyspa”. W ramach podjętych zadań uczniowie wzięli udział w 5 wycieczkach z czego dwie były dwudniowe, 14 warsztatach, w których uczestniczyły wszystkie klasy. Odbyło się 5 konkursów i szereg pogadanek oraz wyjść w teren. Zorganizowaliśmy Piknik, podczas którego dzieci z klas trzecich zaprezentowały barwny występ pod tytułem „Ziemia jest tylko jedna”. Zaprosiliśmy na ten pokaz laureatów konkursów i wręczyliśmy im wspaniałe nagrody. Następnie dzieci wzięły udział w zawodach sportowych. Towarzyszyło temu mnóstwo fantastycznej zabawy. Częstowaliśmy się nie tylko kiełbaskami, ale również zdrowymi surówkami i koktajlami owocowymi. Ten szeroki wachlarz działań o charakterze ekologicznym z pewnością przyczyni się do wzrostu świadomości i odpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę.