Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Konopnickiej w Łęczycy

Szkolny konkurs ekologiczny

Na początku kwietnia został ogłoszony Szkolny konkurs ekologiczny - „Ukwiecamy naszą szkołę” z Projektu WFOŚ „Łęczyca – zielona wyspa”. Konkurs był adresowany dla klas I-III oraz IV-VII.

Celem tego konkursu było poprawienie estetyki szkoły, klasopracowni, możliwość poznania przez uczniów nowych gatunków i odmian roślin oraz uświadomienie korzystnego wpływu roślin doniczkowych na samopoczucie i zdrowie człowieka.

Do konkursu zgłosiły się następujące klasy: I a, I b, II a i III c wraz z wychowawcami. Na początku czerwca komisja w składzie: Anna Psiurska, Joanna Jankowska i Krzysztof Psiurski odwiedziła wszystkie zgłoszone klasy. Jury oceniało:  estetykę ukwiecenia pracowni, kondycję i stan zdrowotny roślin, znajomość nazw gatunkowych i rodzajowych roślin znajdujących się w pracowni (np. etykietki przy roślinach), przedstawienie ciekawostki o wybranej przez uczniów roślinie doniczkowej (np. plakat), zróżnicowane gatunkowe roślin oraz samodzielność wyhodowania roślin.

Wyniki końcowe:                                                                    

I miejsce – klasa IB z wychowawczynią Joanną Tomalak

II miejsce – klasa IIA z wychowawczynią Małgorzatą Kaczyńską

III miejsce – klasa IIIC z wychowawczynią Aleksandrą Chudzik

Wyróżnienie – klasa IA z wychowawczynią Renatą Kołodziejską

Laureatom konkursu zastały przyznane nagrody w postaci sprzętu sportowego na łączną sumę 760 zł.