Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Konopnickiej w Łęczycy

Wycieczka do Załęcza Wielkiego

W dniach 8-9 czerwca 2018 roku uczniowie klas  IV - VII wzięli udział w dwudniowej wycieczce do Załęcza Wielkiego w ramach projektu ekologicznego finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi. Mieszkaliśmy w Ośrodku ZHP NADWARCIAŃSKI GRÓD w Załęczu Wielkim. Pogoda dopisała. Pokonaliśmy ścieżkę dydaktyczną ŹRODEŁKO i uczestniczyliśmy w zajęciach z bloku ZIEMIA i POWIETRZE. Celem wyjazdu było zachęcanie uczniów do badania i analizy środowiska (woda, powietrze, gleba, przyroda) z różnych perspektyw (chemicznej, fizycznej, biologicznej) oraz wzbudzenie zainteresowania uczniów tematami związanymi ze środowiskiem i zachęcenie ich do aktywnego, odpowiedzialnego udziału w rozwiązywaniu problemów środowiska. Umożliwienie uczniom rozwinięcia praktycznych umiejętności, które pozwolą aktywnie działać na rzecz ochrony środowiska. Stworzenie możliwości zdobycia wiedzy, przyswojenia systemu wartości proekologicznych, a także kształtowania postawy świadomego gospodarowania zasobami środowiska.