Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Konopnickiej w Łęczycy

Wycieczka do Rogowa

Klasy 1a i 1b w ramach projektu „Łęczyca – zielona wyspa” dotowanego przez WFOŚ i GW w Łodzi wyruszyły na jednodniową wycieczkę do Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Rogowie. Celem wyjazdu było: - poznanie różnorodności flory i fauny występującej w lesie, pogłębianie świadomości ekologicznej wobec środowiska naturalnego, wyrabianie pozytywnych bodźców do spędzania czasu wolnego.

Spacer po arboretum i alpinarium z przewodnikiem dał możliwość poznania ciekawych gatunków drzew, krzewów oraz kwiatów rosnących na terenie ogrodu. Dzieci miały okazję zwiedzić Muzeum Lasu i Drewna. Uczestniczyły  w zajęciach przyrodniczych.  Podziwiały znajdujące się tam okazy leśnych zwierząt zamieszkujących nasz kraj. Widziały bogate zbiory owadów i ptaków. Przed powrotem do Łęczycy,  wszyscy  mieli możliwość nabycia kwiatów i roślin ozdobnych .