Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Konopnickiej w Łęczycy

Patron

„Wieszczko Ludu, pozostań z nami,
W sercach, w śpiewie, mowie ojczystej,
W łączności z ludzkimi węzłami,
W życia prawdzie, w miłości czystej”

Marian Idrian

Maria Konopnicka

(1842 – 1910)

Nasza szkoła otrzymała imię Marii Konopnickiej 21 listopada 1981 roku. Motywacja wyboru właśnie takiego imienia została podyktowana następującymi faktami:

W 1982 roku przypadała 40 rocznica urodzin Poetki oraz 120 rocznica jej przybycia do Bronowa z okoliczności wyjścia za mąż w roku 1862 za dziedzica tej że wsi, Jarosława Konopnickiego.

W Łęczycy jak podaje Jan Kurasiński w Ziemi Łęczyckiej, 1959 nr 1 (96 rocznica powstania styczniowego) w domu na rogu Wodnej i Pocztowej, Konopnicka brała udział w haftowaniu sztandaru powstańczego.

W Bronowie, a później w Gusinie, wioskach położonych na obrzeżu Ziemi Łęczyckiej, Konopnicka przebywała znaczny okres czasu, bo aż 15 lat, gdzie poznawała życie wsi, stanowiącej jej główne tworzywo literackie.