Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Konopnickiej w Łęczycy

Historia

Na mocy ustawy Aleksandra Wielopolskiego o wychowaniu publicznym w Królestwie Polskim z dnia 20 maja 1862 r., autorstwa rzecznika nauki i oświaty Józefa Korzeniowskiego, 1 października 1862 roku erygowano w Łęczycy SZKOŁĘ POWIATOWĄ PEDAGOGICZNĄ, czyli SEMINARIUM NAUCZYCIELI ELEMENTARNYCH. Jednocześnie przy tym Zakładzie Kształcenia Nauczycieli zorganizowano WZORCOWĄ SZKOŁĘ ELEMENTARNĄ zwaną WZORÓWKĄ. Z niej to wywiodła się później w okresie międzywojennym i w latach 1945 – 1967 SZKOŁA ĆWICZEŃ tzw. „ĆWICZENIÓWKA”, którą z dniem 1 stycznia 1967 roku przemianowano na SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 4.