Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Konopnickiej w Łęczycy

„Wokół niemieckich przysłów i idiomów”

POWIATOWY KONKURS  JĘZYKA  NIEMICKIEGO DLA KLAS V i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Już w kwietniu Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy organizuje INTERAKTYWNY międzyszkolny konkurs dla uczniów klas V oraz VII szkół podstawowych, którzy zainteresowani są sprawdzeniem swojej wiedzy z zakresu wybranych przysłów i idiomów języka niemieckiego.

Cele konkursu

  • popularyzacja znajomości przysłów i idiomów wśród młodzieży
  • pogłębienie motywacji do nauki  języków obcych
  • promocja języka niemieckiego
  • kształtowanie umiejętności lingwistycznych i komunikacyjnych
  • kształtowanie wśród młodzieży uczciwej rywalizacji
  • rozwijanie zainteresowań uczniów i wspieranie ich uzdolnień.
  • podnoszenie poziomu umiejętności językowych uczniów.
  • stworzenie płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji.
  • nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli.