Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Konopnickiej w Łęczycy

Rada Rodziców

Rada Rodziców działa na podstawie art. 83-84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). Rada Rodziców jest autonomiczną reprezentacją rodziców wybraną w demokratycznych wyborach. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców dzieci (po jednym z każdej klasy) w szkole.

KONTO RADY RODZICÓW BANK PKO BP
Nr rachunku 19 1020 3440 0000 7602 0221 5457

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęczycy roku szkolnym 2018/2019
Prezydium
Przewodnicząca - Iwona Szafrańska
Wiceprzewodnicząca - Joanna Stefaniak
Sekretarz - Agnieszka Trzebińska
Skarbnik - Jacek Wardziński 
KOMISJA REWIZYJNA
Rafał Witosławski
Beata Oleksiewicz
Anna Szadkowska

Rada Rodziców działa w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.
Klasa Ia - Milan Królak
Klasa Ib - Karolina Jóźwiak
Klasa IIa - Małgorzata Sadokierska
Klasa IIb - Agnieszka Trzebińska
Klasa IIIa - Beata Oleksiewicz
Klasa IVa - Joanna Zielińska
Klasa IVb - Ewelina Rosiak
Klasa IVc - Aneta Nawrocka
Klasa IVd - Renata Piotrowicz
Klasa Va - Karolina Kruszyniak
Klasa Vb - Joanna Stefaniak
Klasa Vc - Anna Szadkowska
Klasa VIa - Joanna Janiak
Klasa VIb - Rafał Witosławski
Klasa VIc - Justyna Zuckermann
Klasa VIIa - Małgorzata Karlikowska-Antosiak
Klasa VIIb - Agnieszka Gierowska
Klasa VIIc - Monika Smulczyk - Filińska
Klasa VIIIa - Jacek Wardziński
Klasa VIIIb -  Ewa Wrzosek
Klasa VIIIc - Iwona Szafrańska
 

 

Regulamin Rady Rodziców