Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Konopnickiej w Łęczycy

Rada Rodziców

Rada Rodziców działa na podstawie art. 83-84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). Rada Rodziców jest autonomiczną reprezentacją rodziców wybraną w demokratycznych wyborach. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców dzieci (po jednym z każdej klasy) w szkole.

KONTO RADY RODZICÓW BANK PKO BP
Nr rachunku 19 1020 3440 0000 7602 0221 5457

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęczycy roku szkolnym 2017/2018
Prezydium
Przewodnicząca - Magdalena Jagiełło
Wiceprzewodnicząca - Joanna Stefaniak
Sekretarz - Małgorzata Karlikowska-Antosiak
Skarbnik - Jacek Wardziński 

Rada Rodziców działa w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.

Klasa Ia - Małgorzata Sadokierska
Klasa Ib - Marzena Makowska
Klasa IIa - Beata Oleksiewicz
Klasa IIIa - Renata Podlińska
Klasa IIIb - Beata Jaracz
Klasa IIIc - Michał Brzeski
Klasa IIId - Renata Piotrowicz
Klasa IVa - Karolina Kruszyniak
Klasa IVb - Joanna Stefaniak
Klasa IVc- Anna Szadkowska
Klasa Va - Joanna Janiak
Klasa Vb - Rafał Witosławski
Klasa Vc - Justyna Zuckermann
Klasa VIa - Małgorzata Karlikowska-Antosiak
Klasa VIb - Agnieszka Gierowska
Klasa VIc - Magdalena Jagiełło
Klasa VIIa - Jacek Wardziński
Klasa VIIb -  Ewa Wrzosek
Klasa VIIc - Mirosława Modrzyńska

Regulamin Rady Rodziców