Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Konopnickiej w Łęczycy

Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

11 – 24 lutego 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty

15,16,17 kwietnia 2019 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

15, 16, 17 kwietnia 2019 r. egzaminy ósmoklasisty

17, 18, 19 czerwca 2019 r. ostatni tydzień bez czwartku (Boże Ciało)

Dni do odpracowania

2  listopada 2018 r. odrabiany  w sobotę 29 września 2018

2 maja 2019 r. odrabiany  w sobotę 27 kwietnia 2019

Posiedzenia Rady Pedagogicznej            

 

 

szkoleniowe     

organizacyjne - 30 sierpnia 2018 r.

klasyfikacyjne - 31 stycznia 2019 r., 13 czerwca 2019 r.

podsumowujące pracę - 7 lutego 2019 r., 25 czerwca 2019 r.

13 września 2018 r. dwa razy w semestrze

Spotkania z rodzicami   

klasy I – III o godz. 17

klasy IV  – VIII o godz. 18

I półrocze: 6 września 2018 r.; 22 listopada 2018 r.

10 stycznia 2019 r.

II półrocze:. 14 marca 2019 r. ; 6 czerwca 2019 r.

Konsultacje

godz. 17.00 – 18.00

18 października 2018 r.; 20 grudnia 2018 r.

4 kwietnia 2019 r.;  9 maja 2019 r.