Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Konopnickiej w Łęczycy

1% podatku dla SP4

W związku z wieloma inwestycjami organizowanymi w szkole dla uczniów ośmielam się podobnie jak w roku ubiegłym poprosić Państwa o przekazanie na rzecz Rady Rodziców 1% podatku na instytucje użyteczności publicznej. Pieniądze uzyskane z Państwa darowizn posłużą do rozdysponowania środków na najpilniejsze zdaniem rodziców potrzeby. Z góry dziękujemy za wsparcie.