Szkoła Podstawowa nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905 r. w Łodzi

link do bip

 

 

Drodzy Uczniowie!

 W naszej szkole mamy drużynę harcerzy. Jest to Gromada Zuchowa "Ogniste Smoki". Szczep im Romualda T ragctta Hofiec Łódź- Polesie. Gromada ta zrzesza dzieci z klas 1-3 w naszej Szkole Podstawowej.
24 września 2015 roku odbyła się akcja start dla dzieci klas 1-3.

Każda klasa przez jedną godzinę lekcyjną miała szansę poznać trochę bliżej tą Gromadę oraz pobawić się w ulubione gry zuchów tego szczepu.
Pierwsza zbiórka odbędzie się 1.10.2015 roku w godzinach : 16:00- 17:30 w harcówce naszej szkoły na pierwszym piętrze. Wówczas zostanie podany stały termin zbiórek.