Szkoła Podstawowa nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905 r. w Łodzi

link do bip

 

 

Pedagog szkolny p. mgr Małgorzata Goca jest do dyspozycji rodziców w następuj±ce dni:


  • Poniedziałek         

  • Wtorek               

  • ¦roda                   

  • Czwartek             Do pedagoga rodzice mog± się zgłaszać z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, w sprawach stypendiów, dofinansowania podręczników, obiadów, wyjazdów na kolonie itp.


Opiekę nad szkoł±  z ramienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Łodzi,
pełni psycholog p. mgr Anna Bronowicka.

Kontakt z psychologiem bezposrednio w PPP: ul. Kopernika 40

numer telefonu: 42-637-16-08

lub przez pedagoga szkolnego.