Szkoła Podstawowa nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905 r. w Łodzi

link do bip

 

 

Dyrektor szkoły


p. mgr Janina Franaszek

– absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, nauczyciel dyplomowany – edukacja wczesnoszkolna

 

studia podyplomowe

– kształcenie informatyczne w edukacji wczesnoszkolnej, pedagogika
opiekuńczo-wychowawcza,
zarządzanie oświatą

 

kursy kwalifikacyjne

terapia pedagogiczna