Szkoła Podstawowa nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905 r. w Łodzi

link do bip

 

 

Informujemy że strona , na której jesteś jest jedyną, oficjalną stroną szkoły. Administratorem danych osobowych uczniów i pracowników szkoły jest Dyrektor Szkoły. Umieszczanie wizerunku, danych osobowych itp. uczniów i nauczycieli, wykorzystywanie profilu szkoły na portalach społecznościowych oraz prywatnych stronach www itp. bez zgody właściciela danych lub upoważnienia ADO , jest niezgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych. 

 

Nasza szkoła ma już ponad 100 lat i znajduje się na cichym, urokliwym osiedlu

z tradycjami, w pobliżu parku „Zdrowie”.

Panuje w niej kameralna, rodzinna atmosfera, dzięki mało licznym klasom.

Jest tu czysto, kolorowo i wesoło, ale przede wszystkim bezpiecznie.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna wspiera wszechstronny rozwój każdego dziecka, dostosowując zajęcia edukacyjne i pozalekcyjne do jego potrzeb, możliwości i zainteresowań.

Uczymy naszych uczniów wrażliwości, odpowiedzialności i szacunku dla ludzi, zwierząt oraz środowiska.

Wspieramy dzieci z rodzin niezamożnych, zapewniając im pomoc materialną i rzeczową.

W szkole realizowane są różne programy edukacyjne z zakresu ekologii, profilaktyki, promocji zdrowia:

-   „Chrońmy środowisko, zużyte baterie nie na śmietnisko”,

-   „Zakręcone miesiące”,

-   „Na tropie CD”,

-   „Zbieramy makulaturę - szanujemy lasy”,

-   „Nasze miasto bez elektrośmieci”,

-   „Sprzątanie świata”,

-   „Bezpieczna szkoła”,

-   „Przeciwdziałanie agresji”,

-   „Stop przemocy – nie pozwól dorosnąć przemocy”,

-   „Owoce w szkole”,

-   „Mleko w szkole”.

 

 

Każdego roku szkoła uczestniczy w promowaniu zdrowia organizując „Tydzień promocji zdrowia".

OFERUJEMY:

 • naukę w systemie jednozmianowym
 • nowoczesne wyposażenie szkoły oraz sanitariaty przystosowane do potrzeb dzieci sześcioletnich
 • zajęcia z informatyki prowadzone już od klasy pierwszej
 • klasy dysponujące sprzętem multimedialnym
 • bibliotekę z nowymi książkami dla uczniów
 • dobrze wyposażoną świetlicę szkolną czynną od 6:45 do 16:45
 • wyremontowaną salę gimnastyczną ze ścianką wspinaczkową
 • smaczne obiady w szkolnej stołówce
 • salkę i plac zabaw dla najmłodszych
 • dostęp do boiska „Orlik” położonego w sąsiedztwie.
 • wiele miejsc parkingowych przy szkole

RODO
20 czerwiec 2018 rok

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r,
dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

Administratorem   danych

osobowych jest

Szkoła Podstawowa nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905r.  w Łodzi

Celem przetwarzania jest

udostępnienie strony internetowej

Podstawą przetwarzania jest

 

prawnie uzasadniony obowiązek wywiązania się z art.6 ust.1 lit c

RODO

Odbiorcami danych osobowych są

organy państwowe, organy ochrony prawnej
(Policja, Prokuratura, Sąd) lub organy samorządu
terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,

Pana/ Pani dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych,
które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,

Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym
do realizacji celu przetwarzania,

Ma Pan/ Pani prawo do

dostępu do treści danych osobowych

sprostowania

ograniczenia przetwarzania

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia
danych (dotyczy danych przetwarzanych na
podstawie zgody)

wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podanie danych osobowych w celu udostępnienia strony internetowej jest dobrowolne.

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel,
w którym dane osobowe zostały zebrane.

Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko
w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.
 

 

 


 

 

 


 
 

Współpracujemy z Uniwersytetem Łódzkim, organizując praktyki dla studentów
w ramach projektu  ”Poznać, Doświadczyć, Zrozumieć”.

W naszej szkole mamy drużynę harcerzy. Jest to Gromada Zuchowa "Ogniste Smoki". Szczep im Romualda T ragctta Hofiec Łódź- Polesie. Gromada ta zrzesza dzieci z klas 1-3 w naszej Szkole Podstawowej.
 

 

 

 

 

Nasza poprzednia strona internetowa