Szkoła Podstawowa nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905 r. w Łodzi

link do bip

 

 

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019

 


 

 

p. mgr Małgorzata Goca

nauczyciel
dyplomowany

 

pedagogika
opiekuńczo-wychowawcza

p. mgr Aleksandra Gajzlerowicz

nauczyciel
mianowany

 

edukacja wczesnoszkolna
logopedia

p. Iwona Szóstka

nauczyciel
dyplomowany

 

edukacja wczesnoszkolna
terapia pedagogiczna

p. mgr Beata Aqrabawi

nauczyciel
kontraktowy

 

muzyka
świetlica

p. mgr Mariola Jabłońska

nauczyciel
dyplomowany

 

przyroda

biologia

p. mgr Katarzyna Piotrowska-Ojrzanowska

nauczyciel
kontraktowy

 

język polski
logopeda

p. Dariusz Włodarczyk

nauczyciel
kontraktowy

 

język angielski

  p. mgr Katarzyna Pilewska nauczyciel dyplomowany   język angielski
  p. mgr Anna Zientalska nauczyciel dyplomowany   doradztwo zawodowe