Szkoła Podstawowa nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905 r. w Łodzi

link do bip

 

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I PROGRAMY w roku szkolnym 2018/2019:


Szkolny zestaw programów nauczania

Przedmiotowy System Oceniania z PRZYRODY

Przedmiotowy System Oceniania z BIOLOGII

Przedmiotowy System Oceniania z RELIGII

Przedmiotowy System Oceniania z PLASTYKI

Przedmiotowy System Oceniania z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klas I-III

Przedmiotowy System Oceniania z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klas IV-VI

Przedmiotowy System Oceniania z RELIGII


UBEZPIECZENIE:

 

Ogólne warunki ubezpieczenia

Tabela norm uszczerbku na zdrowiu edu plus część I

Tabela norm uszczerbku na zdrowiu edu plus część II

 

 

SKO:


Dyspozycja Zamknięcia Rachunku SKO

Pismo dla Rodziców

Oświadzenie o posiadaniu praw rodzicielskich

Oświadczenie- Zgoda Rodzica

 

 

PODANIA:


Podanie o wydanie duplikatu legitymacji

 

 

WNIOSKI:


Wniosek o powtarzanie klasy.

Wniosek o stypendium szkolne.

Wniosek o zasiłek szkolny.

Wniosek o wystawienie opinii uczniowi.

 

OŚWIADCZENIA:

Oświadczenie o wynagrodzeniu.

Oświadczenie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

INNE :

 

Karta obiegowa.

Dane potrzebne do szkoły.

Zasady naboru uczniów do klas pierwszych Publicznych Gimnazjów na rok 2016/2017.

Raport z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez Łódzkie Kuratorium Oświaty.
Regulamin półkolonii letnich i zimowych w szkole podstawowej nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905R. w Łodzi.

Wyposażenie ucznia klasy I