Szkoła Podstawowa nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905 r. w Łodzi

link do bip

 

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie!


Od 6 lutego 2017r. do 31 stycznia 2019r. w naszej szkole będzie realizowany projekt pt. „Czterdziestka kreuje przyszłość”.
Jest to projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
W trakcie trwania projektu będą realizowane następujące zajęcia:


1. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
Zajęcia będą prowadzone przez panią Agnieszkę Połać. Skierowane są łącznie do 5 grup liczących po 8 osób. Rozkład grup i godzin w trakcie trwania projektu wygląda następująco:

 

Rok szkolny 2016/2017 (II – VI 2017)
1 grupa (kl.VI) x 2 godz./tydz. przez 15 tygodni, czyli 30 godzin w roku szkolnym.

 

Rok szkolny 2017/2018 (IX 2017 – VI 2018)
3 grupy (kl. IV, V, VI) x 1 godz./tydz./grupę przez 30 tygodni, co daje nam 30 godzin w roku szkolnym.

 

Rok szkolny 2018/2019 (IX 2018 – I 2019)
1 grupa (kl. IV) x 2 godz./tydz. przez 15 tygodni, co daje nam 30 godzin w roku szkolnym.

 

Ogólna tematyka i program zajęć to: utrwalenie wiadomości na danym poziomie edukacyjnym, zapewnienie dodatkowych materiałów, wprowadzenie elementów fonetycznych.


Kryteria kwalifikacyjne (w kolejności):
1. Ocena na I półrocze 3 i/lub poniżej.
2. Słaba „4”.

 

2. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego.
Zajęcia będą prowadzone przez panią Agnieszkę Połać. Skierowane są łącznie do 4 grup liczących po 8 osób. Rozkład grup i godzin w trakcie trwania projektu wygląda następująco:

 

Rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018 (II 2017 – VI 2018)
6 grup y (1 – I; 2 - II;1- III; 1- IV 1- V) x 1 godz./tydz./grupę x 45 tygodni = 45 godz.*6

 

Rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 (IX 2018 – I 2019)
2 grupa ( 2 – kl. I II) x 1 godz./tydz./grupę x 45 tygodni = 45 godz.*2

 

Ogólna tematyka i program zajęć to: rozszerzenie materiału ponad podstawę programową - wzbogacenie słownictwa, wprowadzenie nowych elementów gramatycznych, wprowadzenie elementów fonetyki. Uczestnicy poszerzą kompetencje językowe - wzbogacą słownictwo oraz poszerzą znajomość gramatyki. Wyżej wymienione umiejętności pomogą rozwijać kompetencje kluczowe z języka angielskiego.


Kryteria kwalifikacyjne (w kolejności) dla klas IV – V:
1. Ocena na I półrocze 5i/lub powyżej.
2. Średnia z ocen cząstkowych w I półroczu – od najwyższej.

 

Kryteria kwalifikacyjne (w kolejności) dla klas I – III:
1. Ocena na I półrocze 5i/lub powyżej.
2. Zachowanie.
3. Umiejętność przyswajania wiedzy językowej.

 

3. Zajęcia wyrównawcze z matematyki
Zajęcia będą prowadzone przez pana Tomasza Stańczyka. Skierowane są łącznie do 3 grup liczących po 8 osób. Rozkład grup i godzin w trakcie trwania projektu wygląda następująco:

 

Rok szkolny 2016/2017 (II – VI 2017)
1 grupa (kl. VI) 8 osobowe x 2 godz./tydz./grupę x 15 tygodni = 45 godz.

 

Rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 (IX 2017 – I 2019)
2 grupy (kl. IV; V) 8 osobowe x 1 godz./tydz./grupę x 45 tygodni = 45 godz.*2
1 grupa (kl. VII) 8 osobowe x 1 godz./tydz./grupę x 15 tygodni = 15 godz. – I semestr w roku szkolnym 2017/2018

 

Ogólna tematyka i program zajęć to: utrwalenie wiadomości na danym poziomie edukacyjnym poprzez wykonywanie ćwiczeń pod kontrolą nauczyciela, pomoc w opanowaniu podstawy programowej na danym poziomie edukacyjnym, zapewnienie dodatkowych ćwiczeń utrwalających zakres wymagań z podstawy programowej.


Kryteria kwalifikacyjne (w kolejności):
1. Ocena na I półrocze 3 i/lub poniżej.
2. Słaba „4”.
3. Średnia z ocen cząstkowych w I półroczu – od najniższej.

 

4. Zajęcia dodatkowe z matematyki
Zajęcia będą prowadzone przez pana Tomasza Stańczyka oraz panią Annę Gadomską. Skierowane są łącznie do 4 grup liczących po 8 osób. Rozkład grup i godzin w trakcie trwania projektu wygląda następująco:

 

Rok szkolny 2016/2017 (II – VI 2017)
1 grupa (kl. VI) 8 osobowe x 2 godz./tydz./grupę x 15 tygodni = 30 godz.
2 grupy (kl. V; IV) 8 osobowe x 1 godz./tydz./grupę x 15 tygodni = 15 godz.*2

 

Rok szkolny 2017/2018 (IX 2017 – VI 2018)
1 grupa (kl. VII) 8 osobowe x 1 godz./tydz./grupę x 15 tygodni = 15 godz.
2 grupy (kl. V; VI) 8 osobowe x 1 godz./tydz./grupę x 30 tygodni = 30 godz.*2
1 grupa (kl. IV) 8 osobowe x 1 godz./tydz./grupę x 30 tygodni = 30 godz.

 

Rok szkolny 2018/2019 (IX 2018 – I 2019)
1 grupa (kl. V) 8 osobowe x 1 godz./tydz./grupę x 15 tygodni = 15 godz.

 

Ogólna tematyka i program zajęć to: poszerzenie zakresu wiedzy ponad podstawę programową w celu poszerzenia kompetencji kluczowych z przedmiotu (rozwiązywanie zadań z błędem, wprowadzenie do statystyki, diagramy, podsumowania, odczytywanie wykresów, układ współrzędnych, wielościany przestrzenne) oraz przygotowywanie dzieci do konkursów międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich

 

Kryteria kwalifikacyjne (w kolejności):
1. Ocena na I półrocze 5 i/lub poniżej – od najwyższej.
2. Średnia z ocen cząstkowych w I półroczu – od najwyższej.

 

5. Zajęcia dodatkowe z informatyki
Zajęcia będą prowadzone przez pana Tomasza Stańczyka oraz panią Annę Gadomską. Skierowane są łącznie do 7 grup liczących po 8 osób. Rozkład grup i godzin w trakcie trwania projektu wygląda następująco:

 

Rok szkolny 2016/2017 (II – VI 2017)
1 grupa (kl. VI) 8 osobowe x 2 godz./tydz./grupę x 15 tygodni = 30 godz.
5 grup (kl. I, II, III, V; IV) 8 osobowe x 1 godz./tydz./grupę x 15 tygodni = 15 godz.*5

 

Rok szkolny 2017/2018 (IX 2017 – VI 2018)
1 grupa (kl. VII) 8 osobowe x 1 godz./tydz./grupę x 15 tygodni = 15 godz.
5 grup (kl. II, III, IV, V; VI) 8 osobowe x 1 godz./tydz./grupę x 30 tygodni = 30 godz.*2
3 grupy (kl. I, II, III) 8 osobowe x 1 godz./tydz./grupę x 30 tygodni = 30 godz.

 

Rok szkolny 2018/2019 (IX 2018 – I 2019)
3 grupy (kl. I, II, III) 8 osobowe x 1 godz./tydz./grupę x 15 tygodni = 15 godz.

 

Ogólna tematyka i program zajęć to m.in.: nauka podstaw logiki do analitycznego myślenia, Korzystanie z przystosowanych do swoich możliwości i potrzeb aplikacji komputerowych, związanych z kształtowaniem podstawowych umiejętności, wizualne programowanie prostych sytuacji i historyjek, nauka programowanie w jednym z dedykowanych programów do nauki, np. Baltie, Scratch, nauka programowania robota, praca na platformach, chmurach, praca z drukarką 3D – projektowanie modeli, wydruk, nauka obrabiania filmów, nauka tworzenia stron internetowych.


Kryteria kwalifikacyjne (w kolejności) dla klas IV – VI:
1. Ocena na I półrocze 5 i/lub poniżej – od najwyższej.
2. Średnia z ocen cząstkowych w I półroczu – od najwyższej.

 

Kryteria kwalifikacyjne (w kolejności) dla klas I – III:
1. Ocena na I półrocze 5 i/lub poniżej – od najwyższej.
2. Średnia z ocen cząstkowych w I półroczu – od najwyższej.
3. Umiejętność przyswajania wiedzy z zakresu informatyki.
4. Umiejętność pracy z komputerem.

 

6. Zajęcia wyrównawcze z przyrody:
Zajęcia będą prowadzone przez panią Mariolę Jabłońską. Skierowane są łącznie do 3 grup liczących po 8 osób. Rozkład grup i godzin w trakcie trwania projektu wygląda następująco:

 

Rok szkolny 2016/2017 (II – VI 2017)
1 grupa (kl. VI) 8 osobowe x 2 godz./tydz./grupę x 15 tygodni = 30 godz.

 

Rok szkolny 2017/2018 (IX 2017 – VI 2018)
1 grupa (kl. V - VI) 8 osobowa x 1 godz./tydz./grupę x 30 tygodni = 30 godz.

 

Rok szkolny 2018/2019 (IX 2018 – I 2019)
1 grupa (kl. V) 8 osobowa x 2 godz./tydz./grupę x 15 tygodni = 30 godz.

 

Ogólna tematyka i program zajęć to m.in.: umożliwienie uczniom mającym trudności w nauce przyrody wyrównanie braków w wiedzy i umiejętnościach. Kształcenie kluczowych umiejętności przyrodniczych niezbędnych w codziennym życiu i dalszej nauce. Poznanie współzależności zachodzących w przyrodzie pomiędzy człowiekiem i jego działalnością, a środowiskiem. Analizowanie różnych źródeł wiedzy przyrodniczej i dokonywanie ich wartościowania. • Nabywanie umiejętności: posługiwania się przyrządami (np.: kompas, mikroskop, busola, itp.), czytania planu, mapy, wykresów.

 

Kryteria kwalifikacyjne (w kolejności):
1. Ocena na I półrocze 3 i/lub poniżej – od najniższej.
2. Średnia z ocen cząstkowych w I półroczu – od najniższej.

 

7. Zajęcia wyrównawcze z przyrody:
Zajęcia będą prowadzone przez panią Mariolę Jabłońską. Skierowane są łącznie do 3 grup liczących po 8 osób. Rozkład grup i godzin w trakcie trwania projektu wygląda następująco:

 

Rok szkolny 2016/2017 (II – VI 2017)
2 grupy (kl. IV, V) 8 osobowe x 1 godz./tydz./grupę x 15 tygodni = 15 godz.

 

Rok szkolny 2017/2018 (IX 2017 – VI 2018)
3 grupy (kl. IV, V, VI) 8 osobowe x 1 godz./tydz./grupę x 30 tygodni = 30 godz.*3

 

Rok szkolny 2018/2019 (IX 2018 – I 2019)

1 grupa (kl. V) 8 osobowa x 1 godz./tydz./grupę x 15 tygodni = 15 godz.

 

Ogólna tematyka i program zajęć to m.in.: Poznawanie i badanie najbliższego otocznia (wyznaczanie kierunków, orientacja w terenie, badanie parametrów środowiska, czynników pogodowych).Planowanie, prowadzenie i dokumentowanie obserwacji oraz doświadczeń. Poznawanie budowy materii, zjawisk fizycznych, przemian chemicznych. Prowadzenie hodowli. Poszerzanie wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii człowieka. Dostrzeganie zależności między działalnością człowieka a środowiskiem naturalnym. Przygotowanie do konkursów przyrodniczych. Realizacja treści wynikających ze szczególnych zainteresowań uczniów.

 

Kryteria kwalifikacyjne (w kolejności):
1. Ocena na I półrocze 4 i/lub powyżej – od najwyższej.
2. Średnia z ocen cząstkowych w I półroczu – od najwyższej.
3. Zainteresowania ucznia i udział w zajęciach koła przyrodniczego.

 

8. Zajęcia logopedyczne:
Zajęcia będą prowadzone przez panią Aleksandrę Gajzlerowicz. Skierowane są łącznie do 8 grup liczących po 2 osoby. Zajęcia mogą być tylko adresowane do uczniów o SPE z klasy I oraz klas IV-VI oraz do wszystkich uczniów z niepełnosprawnościami z klas I - VI.
Rozkład grup i godzin w trakcie trwania projektu wygląda następująco:


Rok szkolny 2016/2017 (II – VI 2017)
2 grupy (kl. I; VI) 2 osobowe x 2 godz./tydz./grupę x 15 tygodni = 30 godz.*2
2 grupy (kl. IV; V) 2 osobowe x 1 godz./tydz./grupę x 15 tygodni = 15 godz.*2

 

Rok szkolny 2017/2018 (IX 2017 – I 2018)
2 grupy (kl. V; VI) 2 osobowe x 1 godz./tydz./grupę x 15 tygodni = 15 godz.*2

 

Rok szkolny 2017/2018 (IX 2017 – VI 2018)
2 grupy (kl. I; IV) 2osobowe x 1 godz./tydz./grupę x 30 tygodni = 30 godz.*2

 

Rok szkolny 2018/2019 (IX 2018 – I 2019)
2 grupy (kl. I; IV) 2osobowe x 2 godz./tydz./grupę x 15 tygodni = 30 godz.*2

 

Ogólna tematyka i program zajęć to m.in.: Niwelacja wad wymowy, poprawienie artykulacji.

 

Kryteria kwalifikacyjne:
1. Wady wymowy

 

9. Zajęcia terapii pedagogicznej:
Zajęcia będą prowadzone przez panią Joanną Bąk. Skierowane są łącznie do 8 grup liczących po 4 osoby. Zajęcia mogą być tylko adresowane do uczniów o SPE z klasy I oraz klas IV-VI oraz do wszystkich uczniów z niepełnosprawnościami z klas I - VI.
Rozkład grup i godzin w trakcie trwania projektu wygląda następująco:

 

Rok szkolny 2016/2017 (II – VI 2017)
2 grupy (kl. I; VI) 4 osobowe x 2 godz./tydz./grupę x 15 tygodni = 30 godz.*2
2 grupy (kl. IV; V) 4 osobowe x 1 godz./tydz./grupę x 15 tygodni = 15 godz.*2

 

Rok szkolny 2017/2018 (IX 2017 – I 2018)
2 grupy (kl. V; VI) 4 osobowe x 1 godz./tydz./grupę x 15 tygodni = 15 godz.*2

 

Rok szkolny 2017/2018 (IX 2017 – VI 2018)
2 grupy (kl. I; IV) 4 osobowe x 1 godz./tydz./grupę x 30 tygodni = 30 godz.*2

 

Rok szkolny 2018/2019 (IX 2018 – I 2019)
2 grupy (kl. I; IV) 4 osobowe x 2 godz./tydz./grupę x 15 tygodni = 30 godz.*2

 

Ogólna tematyka i program zajęć to m.in.: Pomoc w uczeniu, zapobiegniecie niedostosowania społecznego i wykluczenia społecznego.

 

Kryteria kwalifikacyjne:
1. Dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym
2. Dzieci mające trudności w uczeniu się.
3. Oceny z I półrocza z zachowania.

 

 

 

10. Dokumenty.

 

Formularz zgłoszeniowy.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

 

 

 

Plan zajęć projektu „Czterdziestka kreuje przyszłość”
W poniższym planie są umieszczone tylko i wyłącznie zajęcia z projektu.


Klasa I

 

Nr lekcjiGodzinyPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartek

  Piątek

1 8:00 – 8:45 Zajęcia logopedyczne     Zajęcia logopedyczne  
2 8:55 – 9:40          
3 9:50 – 10:35          
4 10:50 –11:35         Język angielski
5 11:45 –12:30          
6 12:50 –13:35 Zajęcia informatyczne/ Terapia pedagogiczna Terapia pedagogiczna      
7 13:45 –14:30          Klasa II

 

Nr lekcjiGodzinyPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartek  Piątek
1 8:00 – 8:45     Język angielski    
2 8:55 – 9:40          
3 9:50 – 10:35          
4 10:50 – 11:35          
5 11:45 – 12:30   Zajęcia informatyczne   Zajęcia informatyczne  
6 12:50 – 13:35          
7 13:45 – 14:30          

 


Klasa III

 

Nr lekcjiGodzinyPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartek  Piątek
1 8:00 – 8:45       Zajęcia informatyczne Język angielski
2 8:55 – 9:40          
3 9:50 – 10:35          
4 10:50 – 11:35          
5 11:45 – 12:30          
6 12:50 – 13:35         Język angielski
7 13:45 – 14:30       Zajęcia informatyczne  

 

 

Klasa IV

 

Nr lekcjiGodzinyPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartek  Piątek
1 8:00 – 8:45 Matematyka- zajęcia wyrównawcze Język angielski      
2 8:55 – 9:40          
3 9:50 – 10:35          
4 10:50 – 11:35          
5 11:45 – 12:30          
6 12:50 – 13:35         Język angielski
7 13:45 – 14:30 Matematyka koło   Zajęcia informatyczne    
8 14:40- 15:25 Przyroda        Klasa V

 

Nr lekcjiGodzinyPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartek  Piątek
1 8:00 – 8:45         Język angielski
2 8:55 – 9:40          
3 9:50 – 10:35          
4 10:50 – 11:35          
5 11:45 – 12:30          
6 12:50 – 13:35          
7 13:45 – 14:30

Zajęcia języka angielskiego / Zajęcia matematyczne   Przyroda koło / Matematyka-wyrównawcze  
8 14:40-15:25 Informtyka     Przyroda- zajęcia dodatkowe wyrównawcze  
             

 

 

Klasa VI

 

Nr lekcjiGodzinyPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartek  Piątek
1 8:00 – 8:45          
2 8:55 – 9:40          
3 9:50 – 10:35          
4 10:50 – 11:35          
5 11:45 – 12:30          
6 12:50 – 13:35          
7 13:45 – 14:30   Zajęcia informatyczne      
8 14:40-15:25 Przyroda- koło Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego/ Zajęcia matematyczne Język angielski Przyroda- wyrównawcza  
9 15:30-16:15