Szkoła Podstawowa nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905 r. w Łodzi

link do bip

 


Szanowni Rodzice !
Drodzy Uczniowie!Witamy serdecznie wszystkich Uczniów i Rodziców po przerwie wakacyjnej!


 

Szanowni rodzice i drodzy uczniowie!

 

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1 września o godz. 9:30. na sali gimnastycznej.
Po zakończeniu uroczystości zapraszamy do klas.

 

Klasa I spotyka się z wychowawcą, panią mgr Aleksandrą Gajzlerowicz przy szatni i dalej wychowawca zaprowadzi
wszystkich do klasy.
Klasa II - wychowawca p. Iwona Szóstka, sala nr 13
Klasa III - wychowawca p. mgr Joanna Bąk, sala nr 22
Klasa IV - wychowawca p. mgr Agnieszka Połać, sala nr 32
Klasa V - wychowawca p. mgr Elżbieta Jop, sala nr 36
Klasa VI - wychowawca p. mgr Mariola Jabłońska, sala nr 31

 

Serdecznie wszystkich zapraszamy! 

Szanowni rodzice!

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi stypendiów, informujemy, że wszystkie materiały można znaleźć tutaj. Przypominamy, że składanie wniosków odbywa się do 15 września 2016r.Informacje dotyczące Wyprawki Pierwszoklasisty znajdują się tutaj.


INFORMACJE DOTYCZĄCE DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
w ramach programu „Wyprawka szkolna 2016" znajdują się tutaj.


W roku szkolnym 2016/2017 jedynie klasa VI ma wszystkie podręczniki płatne.
Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017 dla wszystkich klas można zobaczyć tutaj. (Wykaz można również znaleźć w zakładce "Podręczniki" w dziale "dla Rodziców").

 

 

W dniach 6 - 25 kwietnia 2016r. w naszej szkole została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna przez Łódzkie Kuratorium Oświaty. Wizytatorzy - p.Halina Cyrulska i p. Bogumiła Bylińska-Trzeciak - w tych dniach obserwowali zajęcia edukacyjne w wybranych klasach oraz przeprowadzili ankiety wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. W wyniku ewaluacji ustalono, że szkoła prawidłowo realizuje zadania szkoły. Ewaluowano następujące obszary pracy szkoły:

 

1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności kreślone w podstawie programowej.

 

2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

 

3. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Raport do wglądu tutaj.


 

 

 

 

 

  
Prezentacja szkoły