Szkoła Podstawowa nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905 r. w Łodzi

link do bip

 


Szanowni Rodzice !
Drodzy Uczniowie!
W dniach 4 - 25 maja 2016r. przeprowadzana jest rekrutacja uzupełniająca.
Więcej informacji tutaj.


 W kwietniu ruszył program "Rodzina 500 plus", w ramach którego rodziny otrzymują świadczenie
wychowawcze w wysokości 500 zł (netto) miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, a jeśli spełnią kryterium dochodowe (800 zł (netto) na osobę w rodzinie lub 1200 (netto) w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami)
- również na pierwsze. Więcej informacji w zakładce dla rodziców.


SZKOŁA PRZYJMUJE WNIOSKI TYLKO DO 6 MAJA. PO TYM TERMINIE WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W CENTRUM ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH PRZY ULICY URZĘDNICZEJ 45 W ŁODZI.


 

 

  
Prezentacja szkoły