Szkoła Podstawowa nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905 r. w Łodzi

link do bip

 


Szanowni Rodzice !
Drodzy Uczniowie!Witamy serdecznie wszystkich Uczniów i Rodziców po przerwie wakacyjnej!


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 dla wszystkich uczniów
odbędzie się 1 września 2016 roku o godzinie 9:30 na sali gimnastycznej.Informacje dotyczące Wyprawki Pierwszoklasisty znajdują się tutaj.


INFORMACJE DOTYCZĄCE DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
w ramach programu „Wyprawka szkolna 2016" znajdują się tutaj.Uczniom, Rodzicom i wszystkim przyjaciołom naszej szkoły życzymy
wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych wakacji -

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Pracownicy SP 40.
W roku szkolnym 2016/2017 jedynie klasa VI ma wszystkie podręczniki płatne.
Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017 dla wszystkich klas można zobaczyć tutaj. (Wykaz można również znaleźć w zakładce "Podręczniki" w dziale "dla Rodziców").

 

Poniżej został umieszczony wykaz organizatorów półkolonii letnich organizowanych w tegoroczne wakacje. Nabór rozpoczął się 20 maja 2016 r. Dzieci należy zapisywać bezpośrednio u organizatora półkolonii. Odpłatność za pobyt dzieci wynosi 10 zł dziennie i są to opłaty zwizane z wyżywieniem . Pozostałe koszty ( m.in. wynagrodzenia wychowawców i program ) pokrywa Miasto Łódź .


Wykaz półkolonii.


 

 

 

W dniach 6 - 25 kwietnia 2016r. w naszej szkole została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna przez Łódzkie Kuratorium Oświaty. Wizytatorzy - p.Halina Cyrulska i p. Bogumiła Bylińska-Trzeciak - w tych dniach obserwowali zajęcia edukacyjne w wybranych klasach oraz przeprowadzili ankiety wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. W wyniku ewaluacji ustalono, że szkoła prawidłowo realizuje zadania szkoły. Ewaluowano następujące obszary pracy szkoły:

 

1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności kreślone w podstawie programowej.

 

2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

 

3. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Raport do wglądu tutaj.


 

 

 

 

 

  
Prezentacja szkoły