Szkoła Podstawowa nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905 r. w Łodzi

link do bip

 


Szanowni Rodzice !
Drodzy Uczniowie!
Dziś 25 maja 2016r. jest ostatni dzień przeprowadzana rekrutacja uzupełniająca.
Więcej informacji tutaj.

 

 

 

 

Serdecznie dziękujemy Naszym Kochanym Mamom za obecność na uroczystości,
która odbyła się 24 maja 2016 roku o g.17 w sali gimnastycznej SP 40.

 

Uczniowie klas I- V wraz z wychowawczyniami.


W dniach 1 -22 czerwca odbędzie się rekrutacja do Gimnazjów.
Zasady naboru uczniów do klas pierwszych Publicznych Gimnazjów można pobrać tutaj. W kwietniu ruszył program "Rodzina 500 plus", w ramach którego rodziny otrzymują świadczenie
wychowawcze w wysokości 500 zł (netto) miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, a jeśli spełnią kryterium dochodowe (800 zł (netto) na osobę w rodzinie lub 1200 (netto) w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami)
- również na pierwsze. Więcej informacji w zakładce dla rodziców.


SZKOŁA PRZYJMUJE WNIOSKI TYLKO DO 6 MAJA. PO TYM TERMINIE WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W CENTRUM ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH PRZY ULICY URZĘDNICZEJ 45 W ŁODZI.


 

 

  
Prezentacja szkoły