Szkoła Podstawowa nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905 r. w Łodzi

link do bip

 


Szanowni Rodzice !
Drodzy Uczniowie!

 

 

 

 

MAKS MATEMATYCZNY

 

 

 

Tutaj można się przygotować do konkursu Maks Matematyczny
zadanie 1 oraz zadanie 2,
który odbędzie się 9 marca 2016 roku w sali informatycznej.

 

 

 

KONKURS ALFIK

 

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczniom za rzetelną pracę, za zaangażowanie oraz udział w konkursie. Laureatom gratulujemy osiągniętych wyników, a pozostałym uczestnikom odwagi, uporu i ambicji. Wierzymy, że dzięki tym niezwykłym cechom jesteście w stanie w przyszłości odnosić liczne sukcesy.

 

 

Raport szkolny z ogólnopolskiego konkursu "ALFIK MATEMATYCZNY". Konkurs przeprowadzony 25 listopada 2015 roku.

 

 

Raport szkolny z ogólnopolskiego konkursu "ALFIK HUMANISTYCZNY". Konkurs przeprowadzony 16 grudnia 2015 roku.

 
Prezentacja szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi w ramach realizacji zadania organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych 15-28 lutego 2016 roku, zorganizuje zajęcia zamknięte w formie półkolonii dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat w następujących szkołach i placówkach:

Nazwa szkoły   Adres   Liczba miejsc
    ŚRÓDMIEŚCIE    
Szkoła Podstawowa nr 111   ul. Jaracza 44-46   30
Szkoła Podstawowa nr 173   ul. Sienkiewicza 46   30
Szkoła Podstawowa Nr 70   ul. Rewolucji 1905 roku   30
Szkoła Podstawowa nr 23   ul. Gdańska 16    
    BAŁUTY    
Szkoła Podstawowa nr 54   ul. Wróbla 5   30
Szkoła Podstawowa nr 153   ul. Obrońców Westerplatte 28   30
Szkoła Podstawowa nr 35   ul. Tybury 4   60
Centrum Zajęć

Pozaszkolnych nr 1

  ul. Zawiszy 39   90
    POLESIE    
Szkoła Podstawowa nr 137   ul. Florecistów 3B   45
Szkoła Podstawowa nr 36   ul. Więckowskiego 35   45

Centrum Zajęć

Pozaszkolnych nr 3

  ul. Olimpijska 9   60
Pałac Młodzieży   ul. Wyszyńskiego 86   90
    GÓRNA    
Szkoła Podstawowa nr 189   ul. Kossaka 19   45
Szkoła Podstawowa nr 130   ul. Gościniec 1   60
Szkoła Podstawowa nr 51   ul. Ciołkowskiego 11A   45
Szkoła Podstawowa nr 125   ul. Dzwonowa 18/20   45

Centrum Zajęć

Pozaszkolnych nr 2

  ul. Sopocka 3/5   30
    WIDZEW    
Szkoła Podstawowa nr 139   ul. Giewont 28   90
Szkoła Podstawowa nr 202   ul. Jugosłowiańska   60
Szkoła Podstawowa nr 34   ul. Ćwiklińskiej 9   60
Szkoła Podstawowa nr 199   ul. Elsnera 8   45
Szkoła Podstawowa nr 141   ul. Zakładowa 35   60
Szkoła Podstawowa nr 205   ul. Dąbrówki 1   90
Szkoła Podstawowa nr 204   ul. Gajcego 7/11   45
Szkoła Podstawowa nr 149   ul. Tatrzańska 69A   60
  PLACÓWKI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO  

Zespół Szkół Zawodowych

Specjalnych nr 2

  al. I Dywizji 16/18   30

Zespół Szkół Specjalnych nr 2

  ul. Karolewska 30/34   15
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 3
  ul. Tkacka 34/36   20

Przyjęto następujące zasady organizacji wypoczynku zimowego:

 zajęcia prowadzone będą w godz. 8ºº – 16ºº,

 zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły lub poza nią (np. kino, basen, lodowisko, itp.),

w trakcie zajęć placówka zorganizuje jeden ciepły posiłek,

udział dziecka w zajęciach jest odpłatny (wysokość opłaty wynosi 10 złotych dziennie od jednego uczestnika)

Ogólne zasady naboru:

- rekrutacja rozpoczyna się po 15 stycznia 2016 roku i trwa do 1 lutego 2016 roku,

- nabór jest otwarty i nie ogranicza się tylko do uczniów szkoły w której organizowany jest wypoczynek,

- informacja o naborze zostaje upubliczniona za pomocą dostępnych środków przekazu (np. tablica ogłoszeń, strona internetowa, zebrania z rodzicami); organizator określa zasady rekrutacji uczestników (tzw. regulamin naboru); o zakwalifikowaniu uczestnika na zajęcia, organizator informuje po zakończeniu rekrutacji.Ze względu na przerwę w zajęciach lekcyjnych z tytułu ferii zimowych, ogłoszonych dla województwa łódzkiego w dniach 15 – 28 lutego br., udostępniamy ofertę zajęć przygotowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi.

W/w oferta, skierowana dla dzieci i młodzieży, ma pomóc w zagospodarowaniu czasu wolnego poprzez różnorodną aktywność fizyczną, a także poprzez zabawę. Zajęcia prowadzone przez instruktorów MOSiR-u są nieodpłatne.

Zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania kultury fizycznej.
W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z przygotowaną propozycją która znajduje się tutaj.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2472/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 czerwca 2012 r. na powyżej wymienionych obiektach tj. Lodowiskach i Pływalni „w czasie trwania ferii zimowych, których termin dla szkół położonych na obszarze województwa łódzkiego określa Ministerstwo Edukacji Narodowej, ceny biletów ulgowych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży szkolnej w obiektach Ośrodka ulegają obniżeniu do kwoty 2,00 zł brutto.