Szkoła Podstawowa nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905 r. w Łodzi

   

link do bip

 

 

Szanowni Rodzice !
Drodzy Uczniowie!

 

Zakończenie roku szkolnego
21 czerwiec 2018 rok

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i ich bliskich na zakończenie roku szkolnego
w dniu 22 września 2018 roku o godzinie 9 rano do sali gimnastycznej.

RODO
20 czerwiec 2018 rok

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r,
dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

Administratorem   danych

osobowych jest

Szkoła Podstawowa nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905r.  w Łodzi

Celem przetwarzania jest

udostępnienie strony internetowej

Podstawą przetwarzania jest

 

prawnie uzasadniony obowiązek wywiązania się z art.6 ust.1 lit c

RODO

Odbiorcami danych osobowych są

organy państwowe, organy ochrony prawnej
(Policja, Prokuratura, Sąd) lub organy samorządu
terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,

Pana/ Pani dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych,
które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,

Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym
do realizacji celu przetwarzania,

Ma Pan/ Pani prawo do

dostępu do treści danych osobowych

sprostowania

ograniczenia przetwarzania

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia
danych (dotyczy danych przetwarzanych na
podstawie zgody)

wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podanie danych osobowych w celu udostępnienia strony internetowej jest dobrowolne.

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel,
w którym dane osobowe zostały zebrane.

Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko
w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

Pracownia językowa
19 czerwiec 2018 rok

W naszej szkole powstała nowa wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt pracownia językowa. Powstała ona z myślą nie tylko o naszej młodzieży  ale także o naszych mieszkańcach osiedla. Przedsięwzięcie to powstało w ramach Budżetu Obywatelskieg. Zajęcia będą prowadzone z języka angielskiego i z informatyki. W naszej szkole już niebawem również zostanie przeprowadzona termomodernizacja.
Fragment wiadomości wzięty z http://tvtoya.pl/catchuptv/show/wydarzenia,2018-06-13.

list Minister Edukacji Narodowej
18 czeriec 2018 rok

 

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,

 

zbliżające się wakacje to piękny i zasłużony czas wypoczynku,zarówno dla dzieci
i młodzieży, jak i kadry pedagogicznej. Ważne jest, aby przebiegał on w bezpiecznych warunkach.

 

W związku z tym proszę, aby w ostatnich dniach zajęć dydaktycznych zwrócić szczególną uwagę na kwestie związanez bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas wyjazdów na kolonie, obozy, biwaki, jak również podczas pobytu w miejscu zamieszkania. Apeluję również o omówienie podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego podstawowych zasad bezpiecznego zachowania, w tym postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

 

Pragnę przypomnieć, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalny „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej Ministerstwa. Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, istotne dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek.

 

Warto również przypomnieć adres strony www.wypoczynek.men.gov.pl, na której znajduje się baza wypoczynku. Dzięki stronie w łatwy i szybki sposób rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku.

 

Zróbmy wszystko, aby nasi uczniowie dysponowali pełną wiedzą na temat przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom i byli ich świadomi.Proszę o uwrażliwienie dzieci na różnego rodzajuniebezpieczeństwa, które mogą stać się ich udziałem, w tymw sposób szczególny na bezpieczne zachowania nad wodą czy w górach. Przypomnijmy o możliwości wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń terrorystycznych, o kąpielach tylkow miejscach dozwolonych, a także niebezpieczeństwach wynikających z zażywania dopalaczy, narkotyków, palenia papierosów czy spożywania alkoholu.

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą, aby w sytuacji kryzysowej otoczyli Państwo opieką dzieci imłodzież wypoczywającą w pobliżu, udostępniając organizatorom kolonii, obozów czy biwaków m.in. pomieszczenia szkół i placówek.

 

Jestem przekonana, że uczniowie będą wypoczywali pod opieką wykwalifikowanej kadry wychowawców i specjalistów, w optymalnych warunkach, korzystając z profesjonalnie przygotowanych zajęć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym czy sportowym.

 

Jednocześnie pragnę poinformować, że wiele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwojuż podjęło intensywne działania mające na celu usprawnienie i lepszą koordynację, np. akcji ratowniczych czy systemu powiadamiania. Szczególne wsparcie organizatorom wypoczynku udziela Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Policja, a także Lasy Państwowe.

 

Proszę przyjąć słowa uznania za Państwa pracę oraz podejmowane działania edukacyjno-wychowawcze na rzecz zdrowia oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

 

Życzę Państwu, aby tegoroczny wypoczynek przebiegał w bezpiecznych warunkach. Przekazuję życzenia spokojnych wakacji.

 

Wspólnie zadbajmyo bezpieczeństwo naszych dzieci.

 

Z wyrazami szacunku

 

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Program „Dobry Start”
11 czerwiec 2018 rok


Program „Dobry Start” – 300 dla ucznia

 

W ramach rządowego programu „Dobry Start” na wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny przysługuje jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. Świadczenie to przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole, do ukończenia 20. roku życia, dla dzieci niepełnosprawnych - do ukończenia 24. roku życia. Wsparcie przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.

 

Jak dostać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Nie musisz iść do urzędu. Już od 1 lipca 2018 r. możesz złożyć wniosek on-line przez bankowość elektroniczną lub przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.empatia.mrpips.gov.pl

Od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową) w punktach przyjęć wniosków Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.

W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.

 

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.

 

Ważne! Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

 

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi na stronie www.css.samorzad.lodz.pl, tel. 042 638 59 69

Zebranie z rodzicami przyszłych pierwszoklasistów
10 czerwiec 2018 rok

W dniu 12 czerwca (wtorek) o godz 1730 w sali numer 13 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów przyszłych klas pierwszych z dyrektorem szkoły.

Nowy kontakt
25 maj 2018 rok

Od dnia 25 maja 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 40 korzysta z nowej skrzynki e-mail : kontakt@sp40.elodz.edu.pl .
Prosimy wysyłać wiadomości już na nowy adres e-mail.

II Turniej Mistrzostw Polski Kobiet U16 w rugby 7
15 maj 2018 rok

Zapraszamy wszystkich do kibicowania naszym dwóm uczennicom Dorocie i Karolinie Krawczyk w II Turnieju Mistrzostw Polski U16 w rugby 19 maja 2018 ( sobotę) na Stadionie KS Budowlani w Łodzi.
start o 10:00
finały o 13:00


Półkolonie
11 maj 2018 rok


W poniedziałek - 14 maja rozpoczynamy rekrutację na półkolonie - LATO 2018.
Organizujemy 1 turnus na 30 dzieci w terminie : 9 lipca 2018 r. - 20 lipca 2018 r.
Opłata za półkolonie - 10 zł za jeden dzień pobytu. Wpłaty należy dokonać elektronicznie.
Warunkiem zapisania dziecka na półkolonie jest wypełnienie karty zgłoszenia.
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy w poniedziałek 14 maja w sekretariacie.
Tutaj mają Państwo wykaz organizatorów wypoczynku w okresie wakacji .

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
22 kwiecień 2018 rok

Dni 30 kwietnia, 2 i 4 maja 2018 roku są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Szkoła w tych dniach realizuje program wychowawczy.

Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych
22 kwiecień 2018 rok


5 maja 2018r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja uzupełniająca

do klas pierwszych publicznych szkół

podstawowych na rok szkolny 2018/2019, która zakończy się 18 maja 2018 r.

Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe po wpisaniu adresu: lodz.elemento.pl

Zajęcia z języka angielskiego- projektowe
9 kwiecień 2018 rok

W dniach 10 kwienia-13 kwietnia nie będzie zajęć projektowych z panem Dariuszem Włodarczykiem.

Rekrutacja do klas pierwszych
15 luty 2018 rok


01 marca 2018r.
rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019:

- ogólnodostępnych, która będzie trwała do

28 marca 2018r.

- sportowych, która zakończy się

21 marca 2018 r.

Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe po wpisaniu adresu:   
lodz.elemento.pl

Zasady naboru uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Łódź na rok szkolny 2018/2019 dostępne są na stronie internetowej UMŁ:

http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-szkol-podstawowych/

Drzwi otwarte
15 luty 2018 rok


Uczniowie i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 40 w Łodzi przy ul.Praussa 2 serdecznie zapraszają na "Drzwi Otwarte", które odbędą się w dniach :
7.03.2018(środa) w godz.1630-1830
oraz
17.03.2018(sobota) w godz.1000-1300.

Zajęcia projektowe
10 luty 2018 rok

Od 12 lutego zaczynają się zajęcia projektowe.

Zajęcia z języka angielskiego z panem Dariuszem Włodarczykiem zaczną się od 19 lutego.

GABINET PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ
31 stczeń 2018 rok


Zgodnie z zapisami umowy 17/2017/960.71 z dnia 21 grudnia 2017r. zawartej pomiędzy Miastem Łódź a Wojewodą Łódzkim, Szkoła Podstawowa nr. 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905r. w Łodzi doposażyła gabinet profilaktyki zdrowotnej. Środki z budżetu państwa otrzymane za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego pozwoliły doposażyć gabinet w nowy sprzęt medyczny na kwotę 3490zł. Zakupiono: wagę medyczną ze wzrostomierzem, kozetkę, szafkę do przechowywania leków, parawan, tablice Sellena i apteczki.

Poradnik bezpiecznego wypoczynku
27 styczeń 2018 rok

Zajęcia pozalekcyjne
16 styczeń 2018 rok

Do dnia 18 stycznia nie będzie zajęć projektowych z Panią Katarzyną Pilewska.

Program półkolonii zimowych 2018
13 styczeń 2018 rok

Ramowy plan dnia

              800-900-  zbiórka, zajęcia w grupach

              900-1330 – zajęcia programowe wg harmonogramu

              1330-1400 – obiad

              1400-1600 - zajęcia w grupach

Wychowawcy: p. Marcin Krach, p. Beata Aqrabawi


29 styczeń


Zajęcia integracyjne.

Muzeum niepodległościowe „Wokół życia rycerza”


30 styczeńPokaz w EC-1 „Dwa szkiełka”.


31 styczeń

 


„Wodny Raj’  -zabawy na pływalni


1 lutyRusz głową –gry planszowe wciąż bawią


2 luty

 


Muzeum Miasta Łodzi


5 lutyZajęcia integracyjne. Dzień z muzyką.


6 lutyPomniki ul. Piotrkowskiej


7 luty„Wodny Raj” - zabawy na pływalni


8 luty„Niedźwiadek Wojtek” zajęcia w muzeum


9 lutyDrukujemy marzenia- warsztaty druku 3 d

 

 

10 grudzień 2017 rok/Zmiana 5 styczeń 2018 rok


Zimowiska 2018 w SP 40!
Ruszają zapisy na zimowiska w Szkole Podstawowej nr 40! Już od dnia 11 grudnia można zapisywać dzieci na zimowiska. Zapisy odbywają się w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

Wpłaty na pólkolonie zimowe można dokonać przelewem na konto:
Szkoła Podstawowa nr 40
50 1560 0013 2028 0306 4281 0004

Zajęcia pozalekcyjne
2 styczeń 2018 rok

W dniach od 2 do 5 stycznia(wtorek, środa, czwartek oraz piątek) nie będzie zajęć projektowych z informatyki oraz zajęć dodatkowych z matematyki
prowadzonych przez panią Aleksandrę Jagiełę-Sochacką.

Życzenia świąteczne
20 grudzień 2017 rok


Uczniom i Rodzicom.... 
                         

Niech magiczna moc
Wigilijnego Wieczoru
przyniesie spokój i radość,
a Nowy Rok obdaruje
pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego 2018 Roku
życzy
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
oraz Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 40 w Łodzi.

Organizacja 22 grudnia 2017 roku
20 grudzień 2017 rok

22 grudnia 2017 zajęcia uczniów z wychowawcą (oprócz klasy VII, która na pierwszej godzinie ma język francuski) rozpoczynają się o 8:00. Następnie o 9:00 cała społeczność szkolna spotyka się w sali gimnastycznej na kolędowaniu i Jasełkach. Około 10:30 uczniowie wraz z wychowawcami wracają do klas na spotkania opłatkowe, po których uczniowie pozostają pod opieką w świetlicy lub wracają do domów.

Goście z programu ERASMUS+
13 październik 2017 rok/Zmiana 4 grudnia 2017 rok


W dniach 15-20 października w naszej szkole gościliśmy partnerów i młodzież 
z Włoch, Turcji, Macedonii, Czech oraz Rumuni,
którzy przyjechali do nas w ramach programu ERASMUS+.

Pleciuga
24 listopad 2017 rok

Protokół z VII finału Konkursu Krasomówczego ”Pleciuga” 24 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 40 w Łodzi odbyła się VII edycja międzyszkolnego konkursu krasomówczego Pleciuga. W konkursie uczestniczyli uczniowie klas I-III z 5 łódzkich szkół podstawowych. Celem przedsięwzięcia było rozwijanie czytelnictwa, umiejętności językowych oraz sztuki prezentacji najmłodszych uczestników szkolnej edukacji. Zadania konkursowe oceniane były przez komisję konkursową w 3 grupach wiekowych. Najmłodsi uczniowie opowiadali wybraną z oferty przedstawionej w regulaminie baśń, uczniowie klas II losowali tytuł baśni, którą prezentowali przed widownią, a uczniowie klas III wzbogacali treść wylosowanej baśni, wprowadzając nowe przygody bohaterów lub ciekawe zakończenia. Uczestnicy konkursu zachwycili komisję, prezentując bogaty i barwny język, świetne pomysły. Ponadto potrafili poradzić sobie ze stresem podczas indywidualnych prezentacji przed widownią. Zmaganiom konkursowym, które zakończyły się przyznaniem nagród - pleciug, wykonanych przez autorki przedsięwzięcia,
towarzyszyły wesołe zabawy.

Złotą Pleciugę otrzymali:
Lidia Domańska ucz. kl. I SP 6
Nela Król ucz. kl. II SP 120
Franciszek Marciniak ucz. kl. III SP 91

Srebrną Pleciugę zdobyli uczniowie:
Małgorzata Wasiak ucz. kl. I SP 91
Zuzanna Galia ucz. kl. II SP 23
Maja Wychowaniec ucz. kl. III SP 40

Tęczową Pleciugę wręczono:
Wojciechowi Bukowieckiemu ucz. kl. I SP 120
Justynie Królak ucz. kl. II SP 6
Bronisławowi Stańczykowi ucz. kl. I SP 120

Gratulujemy laureatom.
Organizatorzy zapraszają do udziału w VIII edycji konkursu za rok.

Zajęcia dodatkowe
20 listopad 2017 rok

W dniach 21-22.11.2017 roku nie odbędą się zajęcia dodatkowe prowadzone
przez pana Piotra Mierzwę.

Podziel się Wigilią
16 listopad 2017

W tym roku nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiła do VI edycji Akcji Charytatywnej
"Podziel się Wigilią"
Bardzo prosimy o empatyczne podejście do tej akcji.
Więcej informacji tutaj.

Góra Grosza
16 listopad 2017 rok

W dniach 27.11.2017-02.01.2018 roku w naszej szkole zostaje przeprowadzona akcja "Góra Grosza" organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom. Zebrane grosze zostaną przekazane na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci, które nnie wychowują się w swojej rodzinie.

ZAPYTANIE OFERTOWE
23 październik 2017 rok

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.
Zapytanie- dokument tekstowy.

Budżet Obywatelski
20 październik 2017 rok


Zakończyło się głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi 2017/2018.
W głosowaniu wzięło udział 97974 łodzian. Z możliwości głosowania przez Internet skorzystało 69 tysięcy mieszkańców naszego miasta, podczas gdy tradycyjną, "papierową" formę głosowania wybrało 28 tysięcy osób.Tym bardziej miło nam poinformować Państwa, iż w tym roku
nasza szkoła wygrała dwa projekty

1. P0159MM STWORZENIE PROFESJONALNEJ PRACOWNI JĘZYKOWEJ W SP 40. Lokalizacja - SP 40, ul. Praussa 2.
2. P0158MM ZAJĘCIA Z J.ANGIELSKIEGO I KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA. Lokalizacja - SP 40, ul. Praussa 2.
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasze projekty w budżecie obywatelskim na rok 2018!

Zajęcia projektowe
13 październik 2017 rok/Zmiana 18 październik 2017 rok

W dniach 16-20 października(w poniedziałek, wtorek oraz w środę) nie będzie
zajęć projektowych z informatyki oraz zajęć dodatkowych z matematyki
prowadzonych przez panią Aleksandrę Jagiełę-Sochacką.
W dniach 16 - 20 października(od poniedziałku do piątku) nie będzie zajęć projektowych z języka angielskiego prowadzonych przez panią Katarzynę Pilewską
i pana Dariusza Włodarczyka
.

13 Października
11 pażdziernik 2017 rok

Dzień 13 października 2017 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Szkoła w tym dniu realizuje program wychowawczy.

Zmiana w zajęciach projektowych
11 październik 2017 rok

Zajęcia dodatkowe w klasie 6 z przedmiotu przyroda (koło), na stałe zostały przeniesione z czwartku z godziny 9 lekcyjnej na godzinę lekcyjną 8, w poniedziałek.

Pasowanie na ucznia
10 pażdziernik 2018 rokKochana Mamusiu i kochany Tato,

będę pierwszakiem,
co powiecie na to?
Podczas pasowania złożę przyrzeczenie,
a teraz Wam przesyłam ważne zaproszenie.

Dnia 13 października 2017 roku o godz. 9.00 w naszej szkole
odbędzie się uroczysta akademia Pasowanie na Ucznia.

Serdecznie zapraszamy :             
                                                                                              Uczniowie klasy pierwszej z wychowawcą.
 

Konsultacje
9 październik 2017 rok

Przypominamy iż dnia 11 października odbywają się w naszej szkole konsultacje.
W czasie konsultacji wszyscy nauczyciele są do dyspozycji rodziców w godzinach 17:30 - 18:30.

Budżet Obywatelski 2017/2018
6 październik 2017 rok

W tym roku zachęcamy do głosoania na projekty:


Basen
25 wrzesień 2017 rok

W dniu 26.09.2017 roku odbędą się pierwsze zajęcia na basenie.
Zbiórka uczniów w świetlicy.
Wyjazd autokarem o godzinie 14:20.

List Rzecznika Praw Dziecka z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018
3 wrzesień 2017 rok

W imieniu Rzecznika Praw Dziecka, Pana Marka Michalaka przekazujemy list okolicznościowy skierowany do Uczniów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.
Pod tym linkiem znajduje się list Rzecznika Praw Dziecka z okazji
rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018
.

List Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej na rozpoczęcie
roku szkolnego 2017/2018
3 wrzesień 2017 rok

Pod tym linkiem znajduje się list Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej dotyczący rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonym listem, w którym są informacje o najważniejszych zmianach
związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
24 sierpień 2017 rok/Zmiana 31 sierpień 2017 rok


Zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018, które odbędzie się w sali gimnastycznej dnia 4 września (poniedziałek) 2017r. o godzinie 10:00.
W tym dniu Świetlica pracuje w godzinach 9:30 - 16:00.
Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego z poświęceniem tornistrów i przyborów szkolnych
dla dzieci z klasy I-szej odbędzie sie w niedzielę (3 września) o godzinie 11:30.

Wyposażenie ucznia klasy I
29 sierpień 2017 rok

Drodzy Rodzice uczniów klas pierwszych, pod tym linkiem zamieszczamy listę podstawowego wyposażenia Pierwszaka. Prosimy o przyniesienie wyszczególnionych materiałów dopiero w dniu 5 września.

Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 40
w roku szkolnym 2017/2018
17 sierpień 2017 rok

Na stronie został umieszczony szkolny zestaw podręczników
obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018.

Wakacje
24 czerwiec 2017 rok


Życzymy Wszystkim udanego wypoczynku, wspaniałych, niezapomnianych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji i ochoczego powrotu do szkoły we wrześniu.

Dyrekcja Szkoły SP nr 40
Rada Pedagogiczna
i Pracownicy
 

Prezentacja szkoły