id niezgodne z nazwą Innowacja Biology is cool! - Szkola Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3
im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty
w Łęczycy

Innowacja Biology is cool!

Od października 2018 roku do końca maja 2019 roku chętni uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 3 mieli możliwość uczestniczyć w innowacyjnych zajęciach Biology is cool! – biologia z elementami języka angielskiego. Oprócz pogłębiania wiedzy z zakresu biologii i rozwijania umiejętności językowych, jednym z założeń innowacji było zwiększenie możliwości rozwoju osobistego ucznia, a co za tym idzie wzrostu jego pewności siebie i poczucia własnej wartości.

Zgodnie z założeniami programu nauczania biologii, podczas zajęć stwarzane były sytuacje dydaktyczne, w których uczeń wykazywał ciekawość poznawczą, a metody nauczania  mobilizowały do stawiania pytań, krytycznego analizowania informacji pochodzących z różnych źródeł czy dostrzegania zależności przyczynowo – skutkowych zachodzących w otaczającym świecie. Punktem wyjścia w zakresie treści było rozszerzenie wiadomości ujętych w programie nauczania biologii klasy siódmej i ósmej.

Ważnym elementem innowacji było wykorzystywanie technologii informacyjno - komunikacyjnej, korzystanie z aplikacji, kanałów z wykładami pracowników instytucji naukowych, filmów czy literatury naukowej w języku angielskim. Przy okazji korzystania z zasobów internetowych, położono nacisk na to jak znaleźć wiarygodne źródło informacji przy jednoczesnym wyeliminowaniu wiadomości pseudonaukowych.

Podczas 24 spotkań uczniowie przeprowadzili wiele doświadczeń (np. izolowania DNA z kiwi i banana, oznaczanie grup krwi czy też analizę sensoryczną z wykorzystaniem różnych rodzajów czekolad), pracowali z filmami, piosenkami, które poruszały tematykę ekologiczną oraz umożliwiały uczniom zgłębianie wiedzy dotyczącej różnych układów narządów człowieka. Uczestnicy zajęć rozwiązywali także krzyżówki genetyczne, poznawali sylwetki znanych biologów oraz grali w gry edukacyjne (np.The circulation game). Materiały wykorzystywane podczas zajęć były opracowane w języku angielskim i polskim. Podczas zajęć wykorzystano pomoce naukowe, które zostały zakupione przez szkołę do pracowni biologicznej.

Serdeczne podziękowania dla ciekawych świata uczestników zajęć: Pawła Cichowskiego, Weroniki Działek, Marcela Grzelaka, Ani Kordysiewicz, Martyny Kowalskiej, Igi Szajrych oraz Małgosi Zawieruchy.

Innowacyjne zajęcia opracowała i prowadziła pani Monika Góralczyk – nauczycielka biologii i języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 3 w Łęczycy.