Szkoła Podstawowa nr 3
im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty
w Łęczycy

Dopalacze - czy warto?

Wychodząc naprzeciw dzisiejszym potrzebom społecznym związanym z narastającym problemem zażywania przez młodzież tzw. dopalaczy, funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Garbalinie, poprowadzili spotkanie edukacyjne dotyczące negatywnego wpływu tego typu substancji na organizm człowieka - Lekcja o tematyce z zakresu profilaktyki zażywania substancji psychoaktywnych „Dopalacze – czy warto?”.

Zajęcia edukacyjne skierowane były do uczniów klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łęczycy. Priorytetem było przekazanie wiedzy dotyczącej zagrożeń spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych, a w szczególności dopalaczy. Dodatkowym aspektem spotkania było wzbudzenie ambiwalencji przy przekonaniu o pozytywnym ich działaniu oraz rozwijanie motywacji do ich unikania. Mini wykład miały charakter edukacyjno - warsztatowy, a dodatkowo wzbogacony zostały pokazem umiejętności psa specjalnego Nazar, który został wyszkolony do znajdowania substancji psychoaktywnych.

Biorąc pod uwagę zbliżający się okres wakacyjny i szereg pokus czyhających na młodzież, miejmy nadzieję, iż spotkanie przyniesie pozytywny i oczekiwany skutek i nikt ze słuchaczy nie wyciągnie w przyszłości przysłowiowej dłoni po dopalacze.

Zadania przekazania wiedzy podjęła się p. kierownik Działu Terapeutycznego mjr Renata Tybura. Panią kierownik wspierali dzielnie kpt. Błażej Tomczyk, st. chor. Marek Trzonkowski oraz sierż. sztab. Łukasz Durys wraz z psem specjalnym Nazar.

Przy okazji spotkania z łęczycką młodzieżą, funkcjonariusze zasypani zostali dodatkowymi pytaniami związanymi z pełnieniem codziennej służby. Na każde zadane pytanie udzielono kompletnej odpowiedzi, a zainteresowanym, którzy w niedalekiej przyszłości chcieliby wstąpić do naszej formacji mundurowej, udzielono także dodatkowych informacji o możliwości podjęcia nauki w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.