Szkoła Podstawowa nr 3
im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty
w Łęczycy

Rekrutacja

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, że rekrutacja do klas pierwszych oraz grupy przedszkolnej
na rok szkolny 2019/2020
trwa od 18 lutego 2019 r. do 15 marca 2019 r.
Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyca w sprawie ustalenia harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym:
Treść zarządzenia, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3

Zgłoszenia i wnioski przyjmuje sekretariat szkoły.

Zgłoszenie ucznia do klasy I (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły).
Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły).
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego