Szkoła Podstawowa nr 3
im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty
w Łęczycy

Projekty

Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej nr 3

21-11-2018
W latach 2014-2016 zrealizowane zostały projekty, których celem było rozbudzenie odpowiedzialności za środowisko; kształtowanie poczucia konieczności ochrony przyrody; pozna (...)

"Tenis 10 w szkole"

20-11-2018
miniaturka ten
Projekt „Tenis 10 w szkole” to nowa, wprowadzona już w ponad 50 krajach, metodyka nauczania gry w tenisa dzieci w wieku 6-10 lat. Głównym za (...)

Z Nauką Ścisłą za Pan Brat

19-11-2018
Projekt zrealizowany w latach 2009-2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Priorytet 3 Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie 3.3 Poprawa jakoś (...)