Szkoła Podstawowa nr 3
im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty
w Łęczycy

Wychowawcy

I a  Urszula Andrysiak
I b  Aleksandra Krysiak
II a  Marzena Jatczak
II b  Dorota Graczyk
II c  Wioletta Instunajd
III a  Ewa Flakiewicz
IV a  Agnieszka Olczyk
IV b  Arkadiusz Kozajda
IV c  Monika Góralczyk
IV d  Anna Kozajda
V a  Karina Kominiak
V b  Monika Kruczek
V c  Andrzej Kurowski
VI a  Agnieszka Kaźmierczak
VI b  Danuta Domińczak
VI s  Renata Wojciechowska
VII a  Henryk Andrysiak
VII b  Katarzyna Zaleska
VII c  Jolanta Czekalska
VIII a  Małgorzata Kołcz
VIII b  Alina Miazek
VIII s  Michał Stokwiszewski