Szkoła Podstawowa nr 3
im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty
w Łęczycy

Świetlica

 

Do naszej świetlicy zapraszamy od 7.30 – 16.30

Szczególną opieką otaczamy dzieci z klas młodszych.

Świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed lekcjami i po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych i stworzenie warunków do wypoczynku, zabawy, odrabiania prac domowych a także rozwijania ich zainteresowań.

Dbamy o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, wyrażania własnych potrzeb i przekonań.              

Staramy się wyrobić w wychowankach umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi i zgodnego współżycia w grupie.

W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia w świetlicy prowadzą panie:

Iwona Karpińska

Beata Szymańska

Bernarda Łuczak

Anna Kubas