Szkoła Podstawowa nr 3
im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty
w Łęczycy

Pedagog

Katarzyna Ratajczyk- Rusek - pedagog szkolny

Magdalena Góra - psycholog, oligofrenopedagog

Dyżury psychologa:

poniedziałek w godzinach 1300 - 1500

środa w godzinach 900 - 1200

W ramach pracy psychologa wybrani uczniowie mogą być objęci indywidualnym wsparciem psychologicznym.

Prowadzone są zajęcia warsztatowe w zespołach klasowych, psycholog służy swoim wsparciem zarówno rodzicom jak i nauczycielom.

Obserwacje z zajęć indywidualnych i grupowych mogą przyczynić się do poznania problemów uczniów, poszerzania ich potencjału, wzmacniania słabych stron i wyznaczania dalszych metod pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wszelkie działania psychologa odbywają się przy ścisłej współpracy z rodzicami oraz pedagogami celem zoptymalizowania rozwoju dziecka.