Szkoła Podstawowa nr 3
im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty
w Łęczycy

Patron

Jedną z najważniejszych dat, dotyczących życia szkoły, było nadanie naszej szkole imienia 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty. Szkolne święto, które odbyło się 10 września 1988 roku, miało charakter niezwykle uroczysty. Dziś obchodzimy 30 rocznicę nadania naszej szkole imienia. Przypomnijmy więc motywację wyboru patrona naszej szkoły.

We wrześniu 1939 roku Kaliska Dywizja Piechoty brała udział w  historycznej już dziś Bitwie nad Bzurą, broniła miasta  przed naporem zmasowanych ataków jednostek armii niemieckiej.  9 września oddziały 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty pod dowództwem generała Franciszka Altera przez wiele godzin odpierały ataki wroga dysponującego silną artylerią ciężką i lekką. Bataliony dywizji poniosły wielkie straty.

25 Kaliska Dywizja Piechoty brała udział w kampanii wrześniowej w ramach Armii „Poznań”. W jej skład wchodziły m.in.
29. Pułk Strzelców Kaniowskich z Kalisza,
56. Pułk Piechoty Wielkopolskiej z Krotoszyna,
9.  Batalion Strzelecki z Kalisza,
60. Pułk Piechoty Wielkopolskiej z Ostrowa Wielkopolskiego,
25. Pułk Artylerii Lekkiej (pal) z Kalisza
25. Dywizjon Artylerii Ciężkiej (dac),
25. bateria artylerii przeciwlotniczej,
25. Batalion Saperów oraz kilka innych służb pomocniczych wchodzących w skład 25 DP.                                                                           

Wybór na patrona szkoły 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty to oddanie hołdu wszystkim, których dotknęły ciężkie lata wojny, wszystkim znanym i nieznanym żołnierzom – bohaterom poległym na łęczyckich błoniach w walce z okupantem hitlerowskim, we wrześniu 1939 roku.

Dziś, po 30 latach, możemy stwierdzić, że nadanie imienia naszej szkole przyczyniło się do podtrzymania tradycji, wzmocniło więź między pokoleniami łęczycan. Wszyscy czujemy się zainteresowani historią naszej szkoły, miasta i kraju.