Szkoła Podstawowa nr 3
im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty
w Łęczycy

Kadra

Dyrektor Szkoły  Ryszard Ziarkowski informatyka
Wicedyrektor Szkoły  Teresa Olejniczak informatyka

Andrysiak Henryk - wychowanie fizyczne
Andrysiak Małgorzata - wychowanie fizyczne
Andrysiak Urszula - edukacja wczesnoszkolna
Andrzejczak Ewelina - nauczyciel wspomagający
Banasiak Dariusz - religia
Chorążek Janina - plastyka, muzyka
Czechowski Marcin - religia
Czekalska Jolanta - język polski
Domińczak Danuta - historia, wdżwr
Flakiewicz Ewa - edukacja wczesnoszkolna
Góralczyk Monika - język angielski
Graczyk Dorota - edukacja wczesnoszkolna, wdżwr
Graczyk Teresa - nauczyciel bibliotekarz
Graczyk- Baranowska Dorota - chemia
Instunajd Violetta - edukacja wczesnoszkolna
Izydorczyk - Nowacka Agnieszka - język angielski
Janczyk Violetta - edukacja wczesnoszkolna
Jatczak Marzena - edukacja wczesnoszkolna
Kamińska Beata - fizyka
Karpińska Iwona - nauczyciel świetlicy
Kaźmierczak Agnieszka - język angielski
Kołcz Małgorzata - język polski
Kominiak Karina - język polski
Kozajda Anna - język niemiecki
Kozajda Arkadiusz - wychowanie fizyczne, plastyka
Kruczek Monika - matematyka, chemia
Krysiak Aleksandra - edukacja wczesnoszkolna
Kubas Anna - nauczyciel świetlicy
Kurowski Andrzej - biologia, geografia
Kopeć Paweł - biologia
Lisiecka Alicja - historia
Łuczak Bernarda - nauczyciel świetlicy
Miazek Alina - język angielski
Mielczarek Joanna - fizyka
Michalska Marzena - geografia
Milczarek Renata - religia
Nowicka Ewa - nauczyciel wspomagający
Nowakowska Anna - język niemiecki
Olczyk Agnieszka - matematyka
Ratajczyk-Rusek Katarzyna - pedagog szkolny, doradztwo zawodowe, wdżr
Stokwiszewski Michał - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Szałapska Maria - język polski
Szymańska Beata - nauczyciel świetlicy
Wasiak Renata - informatyka
Wojciechowska Renata - przyroda, technika, wiedza o społeczeństwie
Zaleska Katarzyna - matematyka, informatyka
Zarzycka - Durda Alicja - psycholog