Szkoła Podstawowa nr 3
im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty
w Łęczycy

Kadra

Dyrektor Szkoły  Ryszard Ziarkowski  - informatyka

Wicedyrektor Szkoły  Teresa Olejniczak  - informatyka

Andrysiak Henryk - wychowanie fizyczne
Andrysiak Urszula - edukacja wczesnoszkolna
Andrzejczak Ewelina - nauczyciel wspomagający
Banasiak Dariusz - religia
Chorążek Janina - plastyka, muzyka
Czechowski Marcin - religia
Czekalska Jolanta - język polski
Domińczak Danuta - historia
Flakiewicz Ewa - edukacja wczesnoszkolna
Gabryelski Marek - język angielski
Góra Magdalena - psycholog szkolny
Góralczyk Monika - język angielski
Graczyk Dorota - edukacja wczesnoszkolna, wdżwr
Graczyk Teresa - nauczyciel bibliotekarz
Graczyk- Baranowska Dorota - chemia
Instunajd Violetta - edukacja wczesnoszkolna
Janczyk Violetta - edukacja wczesnoszkolna
Jatczak Marzena - edukacja wczesnoszkolna, informatyka
Kamińska Beata - fizyka
Karpińska Iwona - nauczyciel świetlicy
Kaźmierczak Agnieszka - język angielski
Kołcz Małgorzata - język polski
Kominiak Karina - język polski
Kozajda Anna - język niemiecki
Kozajda Arkadiusz - wychowanie fizyczne, plastyka
Kruczek Monika - matematyka, chemia
Krysiak Aleksandra - edukacja wczesnoszkolna, plastyka
Kubas Anna - logopedia
Kulesza Paweł - technika
Kurowski Andrzej - przyroda. geografia
Lisiecka Alicja - historia
Łuczak Bernarda - nauczyciel świetlicy
Miazek Alina - język angielski
Mielczarek Joanna - fizyka
Milczarek Renata - nauczyciel świetlicy, religia
Nowicka Ewa - nauczyciel wspomagający
Olczyk Agnieszka - matematyka, informatyka
Podsiadłowicz Jolanta - religia
Ratajczyk-Rusek Katarzyna - pedagog szkolny, doradztwo zawodowe, wdżr
Stokwiszewski Michał - wychowanie fizyczne
Suska Magdalena - nauczyciel wspomagający
Szymańska Beata - nauczyciel świetlicy
Wojciechowska Renata - przyroda, technika, wiedza o społeczeństwie
Wójcik - Rokita Agnieszka - edukacja dla bezpieczeństwa
Zaleska Katarzyna - matematyka, informatyka
Zarzycka - Durda Alicja - psycholog