Szkoła Podstawowa nr 3
im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty
w Łęczycy

Zebrania

      Zebrania klasowe   

 19, 20 września 2018 r.  

 30, 31 stycznia 2019 r.          

 22, 23 maja 2019 r.                              

 

Konsultacje

9 października 2018 r.

6 listopada 2018 r.

4 grudnia 2018 r.

2 kwietnia 2019 r.