Szkoła Podstawowa nr 3
im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty
w Łęczycy

Zebrania

      Zebrania klasowe    

19 września 2019 r.
9, 10 stycznia 2020 r.
25, 26 marca 2020 r.
20, 21 maja 2020 r.

Konsultacje

8 października 2019 r.
5 listopada 2019 r.
3 grudnia 2019 r.
4 lutego 2020 r.
2 czerwca 2020 r.