Szkoła Podstawowa nr 3
im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty
w Łęczycy

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Magdalena Karbowiak - przewodnicząca

Magdalena Budna - z - ca przewodniczącej

Agnieszka Filipiak - skarbnik

Bartosz Pękowski - sekretarz