link do bip

OFERTA dla rodziców dzieci sześcioletnich


Twoje dziecko znajdzie u nas troskliwą opiekę pod okiem wykwalifikowanej kadry:

 • wychowawców
 • pedagoga
 • psychologa
 • terapeuty pedagogicznego
 • logopedy
 • pielęgniarki szkolnej

     


Nasza szkoła oferuje:

 • klasy pierwsze dla sześciolatków
 • opiekę od 7:00 do 18:00
 • obiady w stołówce szkolnej (3 posiłki dziennie dla sześciolatków)
 • dostosowane i dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne sale lekcyjne
 • wspaniałą bazę sportową:
  • dwie sale gimnastyczne
  • nowoczesne boisko
  • dostęp do placu zabaw znajdującego się na boisku szkolnym

     


Bezpłatne zajęcia dodatkowe: 

 •   rytmika (dla sześciolatków)
 •   gimnastyka korekcyjna
 •   koło szachowe
 •   koło komputerowe
 •   koło teatralne
 •   zajęcia plastyczne
 •   zajęcia sportowe
 •   zajęcia świetlicowe
 •   zajęcia kompensacyje
 •   język angielski

   

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, Szkoła Podstawowa nr 34 w Warszawie
ul. L. Kruczkowskiego 12b | 00-380 Warszawa | tel/fax: 22/827 87 25 | e-mail: sp34@op.pl