link do bip

NASI SPECJALI¦CI


  godziny pracy 

  PEDAGOG

 

  Magdalena Stankiewicz

  nauczyciel mianowany pon. 8:30 - 12:30              16:30 - 18:30
  wt.  8:00 - 13:00
  ¶r.   8:00 - 13:00
  cz.   9:00 - 13:00
  pt.   9:00 - 13:00


 

  PSYCHOLOG

 

  Danuta Stolarczyk


 

  ¶r. 8:00-12:00

 

  LOGOPEDA

 

  Beata Rudzka-Wałachowska

  nauczyciel dyplomowany

 

  pon. 8:00-11:30

  wt.   8:00-11:00

  pt.   8:00-15:00


 

  REEDUKATOR

 

  Magdalena Sztucka

 

 

  pon. 11.30 - 15.30

  ¶r.   11.30 - 15.30

 

 

 

  PIELĘGNIARKA

 

  Beata Przybył

 

  pon. 9:00-12:10

  ¶r. 11:00-15:10

  cz. 13:00-15:10

  pt.   8:30-15:10


Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, Szkoła Podstawowa nr 34 w Warszawie
ul. L. Kruczkowskiego 12b | 00-380 Warszawa | tel/fax: 22/827 87 25 | e-mail: sp34@op.pl