link do bip

GRONO PEDAGOGICZNE

DYREKTOR

Joanna Bogdańska

nauczyciel wychowania przedszkolnego

i edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel dyplomowany

WICEDYREKTOR

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

REEDUKACJA

Elżbieta Czaja

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel dyplomowany

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Dorota Wolak

wychowawca oddziału przedszkolnego

nauczyciel mianowany

Monika Węclewska

wychowawca oddziału przedszkolnego świetlicy

nauczyciel kontraktowy

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

JĘZYK POLSKI

Małgorzata Okieńczyc

wychowawca kl.2a

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego w kl.7b

nauczyciel dyplomowany

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

TECHNIKA, ZAJĘCIA TECHNICZNE

JĘZYK POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW

Beata Niksińska

wychowawca kl.2b

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

techniki, zajęć technicznych w kl.4-6

i języka polskiego dla obcokrajowców

nauczyciel dyplomowany

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Katarzyna Bartlewska

wychowawca kl.3a

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel dyplomowany

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Iwona Jarosławska

wychowawca kl.3b

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel dyplomowany

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

JĘZYK NIEMIECKI

Katarzyna Gnyp-Dukat

wychowawca kl.3c

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka niemieckiego w kl.4-8

nauczyciel mianowany

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Agnieszka Matuszewska

wychowawca kl.3d

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel dyplomowany

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

MUZYKA

JĘZYK POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW

Sylwia  Wiśniewska

wychowawca kl.1a

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

muzyki w kl.4-7

i języka polskiego dla obcokrajowców

nauczyciel dyplomowany

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Anna Romczyk

wychowawca kl.1b

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel mianowany

JĘZYK  POLSKI

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

JĘZYK POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW

Joanna Klochowicz-Niksińska

wychowawca kl.5b

nauczyciel języka polskiego w kl.4-8,

WDŻWR w kl.5-6

i języka polskiego dla obcokrajowców

nauczyciel dyplomowany

JĘZYK  POLSKI

Renata Piotrowska

wychowawca kl.5c

nauczyciel języka polskiego w kl.4-8

nauczyciel mianowany

JĘZYK  ANGIELSKI

Magdalena Gajowiecka

wychowawca kl.6a

nauczyciel języka angielskiego w kl.4-8

nauczyciel dyplomowany

Olga Kozlovska

wychowawca kl.4b

nauczyciel języka angielskiego w kl.4-5

nauczyciel kontraktowy

JĘZYK ANGIELSKI

PLASTYKA

Anna Życzkowska

nauczyciel języka angielskiego w kl.1-3

i plastyki w kl.4-7

nauczyciel dyplomowany

HISTORIA

Ewa Kowalik

nauczyciel historii w kl.4-8

nauczyciel dyplomowany

PRZYRODA

GEOGRAFIA

Anna Talik

wychowawca kl.6b

nauczyciel przyrody w kl.4-6 i geografi w kl.7-8

nauczyciel dyplomowany

BIOLOGIA

Barbara Andrzejczak

nauczyciel biologii w kl.7-8

nauczyciel dyplomowany

MATEMATYKA

 

 

 

Anna Bernatek

wychowawca kl.4a

nauczyciel matematyki w kl.4-8

nauczyciel dyplomowany

MATEMATYKA

INFORMATYKA

Renata Sawicka

nauczyciel matematyki i informatyki w kl.4-8

nauczyciel mianowany

Paulina Kulaszewska

wychowawca kl.7a

nauczyciel matematyki i informatyki w kl.4-8

nauczyciel kontraktowy

FIZYKA

Dorota Michalczyk

nauczyciel fizyki w kl.7-8

nauczyciel mianowany

CHEMIA

Alicja Oleńska

nauczyciel chemii w kl.7-8

nauczyciel dyplomowany

WYCHOWANIE FIZYCZNE

GIMNASTYKA KOREKCYJNA


 


Agnieszka Szczypek

wychowawca kl.7b

nauczyciel wychowania fizycznego w kl. 4-8 i gimnastyki korekcyjnej w kl. 1-3

nauczyciel dyplomowany

Magdalena Gryka

wychowawca kl.5a

nauczyciel wychowania fizycznego w kl.4-8

nauczyciel kontraktowy

RELIGIA

ks.Andrzej Gos

nauczyciel religii w kl.2-3

nauczyciel kontraktowy

Elżbieta Jachimczyk

nauczyciel religii w kl.1, 4-8

nauczyciel mianowany

BIBLIOTEKA

Aleksandra Gajewska-Czerwińska

nauczyciel bibliotekarz

nauczyciel mianowany

ŚWIETLICA

Lidia Piwowarczyk

kierownik świetlicy

nauczyciel świetlicy kl.3c

nauczyciel dyplomowany

ŚWIETLICA

Maria Murawska

nauczyciel świetlicy kl.2a

nauczyciel kontraktowy

ŚWIETLICA

Angelika Oporowicz

nauczyciel świetlicy kl.2b

nauczyciel kontraktowy

ŚWIETLICA

Kamila Milej

nauczyciel świetlicy kl.3a

nauczyciel kontraktowy

ŚWIETLICA

Kinga Grecz

nauczyciel świetlicy kl.3b

nauczyciel mianowany

ŚWIETLICA

Katarzyna Sas

nauczyciel świetlicy kl.3d

nauczyciel kontraktowy

ŚWIETLICA

Kamila Pochodaj

nauczyciel świetlicy kl.1a

nauczyciel stażysta

ŚWIETLICA

Małgorzata Stypuła

nauczyciel świetlicy kl.4ab

nauczyciel mianowany

ŚWIETLICA

Aldona Borowa

nauczyciel świetlicy kl.1b

nauczyciel mianowany

ETYKA

Wiktor Wawrzyniak

nauczyciel etyki w kl.1-7

nauczyciel kontraktowy

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, Szkoła Podstawowa nr 34 w Warszawie
ul. L. Kruczkowskiego 12b | 00-380 Warszawa | tel/fax: 22/827 87 25 | e-mail: sp34@op.pl