link do bip

GRY i ZABAWY I - III

KLASA

DZIEŃ

GODZ.LEK

L.UCZ.

SALA

kl.1a – p. Szczypek

piątek

8

16

duża

kl.1b – p. Gryka

poniedziałek

7

23

mała

kl. 2a - p. Gryka

poniedziałek

6

23

mała

kl. 2b - p. Gryka

wtorek

7

18

duża

kl. 3a – p. Gryka

środa

5

18

duża

kl. 3b – p. Gryka

środa

6

22

duża

kl. 3c – p. Gryka

środa

8

25

duża

kl. 3d – p. Szczypek

 

poniedziałek

8

20

duża

SKS IV-VII

SKS kl. 4-5

dziewczęta – p. Gryka

wtorek

 

8 i 9

16

duża

 

SKS kl. 4-5

chłopcy – p. Szczypek

czwartek

9 i 10

12

duża

 

SKS kl. 6 - 7

dziewczęta – p. Gryka

środa

 

9 i 10

14

duża

SKS kl. 6 - 7

chłopcy – p. Szczypek

piątek

9 i 10

18

duża


Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, Szkoła Podstawowa nr 34 w Warszawie
ul. L. Kruczkowskiego 12b | 00-380 Warszawa | tel/fax: 22/827 87 25 | e-mail: sp34@op.pl