link do bip


Rada Rodziców i ¦wietlicy


przy

Szkole Podstawowej nr 34

im. Stanisława Dubois


Numer konta:


13 1020 1156 0000 7202 0007 4765


PKO BP S.A. WARSZAWA

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, Szkoła Podstawowa nr 34 w Warszawie
ul. L. Kruczkowskiego 12b | 00-380 Warszawa | tel/fax: 22/827 87 25 | e-mail: sp34@op.pl