link do bip

Karta zapisu

Oświadczenie rodziców

Upoważnienie samodzielnego wyjścia dziecka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, Szkoła Podstawowa nr 34 w Warszawie
ul. L. Kruczkowskiego 12b | 00-380 Warszawa | tel/fax: 22/827 87 25 | e-mail: sp34@op.pl