link do bip

Firma "Smaczek"

Grażyna Marcinek


Nr konta:

22 1050 1025 1000 0090 9742 9873

 


(na przelewie należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę)
e-mail: grazyna.marcinek@interia.pl

Na powyższy adres można też zgłaszać odwołanie obiadów (z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności ucznia)
Deklaracja 2015/2016

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, Szkoła Podstawowa nr 34 w Warszawie
ul. L. Kruczkowskiego 12b | 00-380 Warszawa | tel/fax: 22/827 87 25 | e-mail: sp34@op.pl