link do bip
Kontakt z Radą Rodziców
  • bezpośrednio na adres e-mail: sp34waw.rr@gmail.com;
  • poprzez przedstawiciela klasowego - lista przedstawicieli Rady Rodziców zamieszczona jest na tablicy Rady Rodziców przy wejściu do szatni.

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy:
13 1020 1156 0000 7202 0007 4765 – bank PKO BP oddział 15 w Warszawie

W tytule należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, Szkoła Podstawowa nr 34 w Warszawie
ul. L. Kruczkowskiego 12b | 00-380 Warszawa | tel/fax: 22/827 87 25 | e-mail: sp34@op.pl