link do bip

W naszej świetlicy:

 • Odpoczywaj
 • Baw się
 • Bierz udział w codziennych zajęciach
 • Zdobywaj nową wiedzę
 • Rozwijaj swoje zainteresowania
 • Poszerzaj zakres swoich możliwości
 • Uczestnicz w zabawach i grach sportowych
 • Ucz się współdziałania w zespole
 • Wygrywaj nagrody w organizowanych konkursach
 • Współtwórz gazetkę, kronikę i świetlicowy śpiewnik
 • Szanuj cudzą własność jak własną
 • Ucz się wypowiadać swoje myśli i słowa tak, aby nikogo nie urazić
 • Bądź kulturalnym i dobrym kolegą
 • Opiekuj się zwierzętami
 • Wspieraj zbiórkę darów na rzecz bezdomnych zwierząt ze schroniska
 • Ratuj lasy – zbierając makulaturę
 • Dbaj o porządek w sali (o książki, gry planszowe i zabawki)
 • Chętnie pełnij rolę dyżurnego
 • Dbaj o porządek i estetykę swojego otoczenia
 • Staraj się zdobyć nagrodę Złotego Świetlika


Podstawowe informacje dla rodziców/prawnych opiekunów (szczegóły)

Ramowy rozkład dnia (szczegóły)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, Szkoła Podstawowa nr 34 w Warszawie
ul. L. Kruczkowskiego 12b | 00-380 Warszawa | tel/fax: 22/827 87 25 | e-mail: sp34@op.pl