Koncert wielkich serc dla małej Mai

7 listopada odbył się charytatywny koncert Edyty Geppert z okazji Dnia Seniora, który połączony był ze zbiórką pieniędzy na uczennicę klasy pierwszej Mai Żaczek. Dziewczynka dzielnie zmaga się z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym z Atetozą i wymaga kosztownej i długotrwałej rehabilitacji. Dzięki hojności wszystkich uczestników koncertu udało się zebrać kwotę 9.082,26 zł.

W ramach koncertu odbył się również kiermasz przygotowany przez nauczycieli, uczniów oraz rodziców naszej „Jedynki”. Do akcji z wielkim zaangażowaniem przyłączyli się seniorzy z Klubu Seniora „Słoneczna Jedynka”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc – pani Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4  pani Stanisławie Wąchale, paniom- Ewie Służewskiej i Ewie Seredyn –wicedyrektorom ZS-P nr 4, wychowawczyni klasy p. Marioli Stańczak i  Marcie Gąseckiej, p. Beacie Młynarczyk, p. Małgorzacie Baryś, p. Monice Majstrak i wspaniałym rodzicom naszych uczniów za okazane serce.

  link do bip